Dokument EU 14747/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu trhu s roamingem
/kód dokumentu 14747/19, COM(2019) 616 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 14747/19 dne 2.12.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 39. schůzi dne 11.12.2019 svým usnesením č. 271 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)