Dokument EU 14585/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva z roku 2019 o provádění nástrojů Evropské unie pro financování vnější činnosti v roce 2018
/kód dokumentu 14585/19, COM(2019) 604 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 14585/19 dne 27.11.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 39. schůzi dne 11.12.2019 svým usnesením č. 271 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)