Dokument EU 14434/05

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Provádění Lisabonského programu Společenství: moderní politika v oblasti malých a středních podniků pro růst a zaměstnanost
/kód dokumentu 14434/05, COM(2005) 551 final/Deskriptory EUROVOCu:evropská strategie zaměstnanosti, komunitární politika zaměstnanosti, malé a střední podniky, program SpolečenstvíISP (příhlásit)