Dokument EU 14274/19

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
/kód dokumentu 14274/19, COM(2019) 596 final, 2019/0264(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 14274/19 dne 19.11.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 39. schůzi dne 11.12.2019 svým usnesením č. 271 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)