Dokument EU 14157/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
/kód dokumentu 14157/19, COM(2019) 587 final, 2019/0260(NLE)/ISP (příhlásit)