Dokument EU 14086/19

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Španělsku a Francii povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
/kód dokumentu 14086/19, COM(2019) 583 final, 2019/0256(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 14086/19 dne 20.11.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 39. schůzi dne 11.12.2019 svým usnesením č. 271 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)