Dokument EU 12467/05

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu úmluvy Rady Evropy č. 198 o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinů a financování terorismu jménem Evropského společenství
/kód dokumentu 12467/05, KOM(2005) 426 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:boj proti zločinu, financování, organizovaný zločin, praní špinavých peněz, propadnutí věcí, spolupráce v oblasti justice, terorismusISP (příhlásit)