Dokument EU 10894/20

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES Francii povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů
/kód dokumentu 10894/20, COM(2020) 498 final, 2020/0255(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 10894/20 dne 18.09.2020.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 57. schůzi dne 8. 10. 2020 svým usnesením č. 355 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)