Dokument EU 10834/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - První zpráva o provádění víceletého plánu pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace
/kód dokumentu 10834/20, COM(2020) 494 final, 2019/0246(COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 10834/20 dne 17. 9. 2020.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 56. schůzi dne 23. 9. 2020 svým usnesením č. 345 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)