Dokument EU 10736/20

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
/kód dokumentu 10736/20, COM(2020) 485 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 10736/20 dne 14. 9. 2020.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 56. schůzi dne 23. 9. 2020 svým usnesením č. 345 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)