Dokument EU 10705/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Desátá zpráva o stavu provádění a o programech provádění (podle článku 17 směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod)
/kód dokumentu 10705/20, COM(2020) 492 final/ISP (příhlásit)