Dokument EU 10678/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, ve znění směrnice Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi
/kód dokumentu 10678/20, COM(2020) 383 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 10678/20 dne 10. 9. 2020.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 56. schůzi dne 23. 9. 2020 svým usnesením č. 345 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)