Dokument EU 10582/20

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data uvedená v daném nařízení
/kód dokumentu 10582/20, COM(2020) 483 final, 2020/0231(COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 10582/20 dne 9. 9. 2020.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 56. schůzi dne 23. 9. 2020 svým usnesením č. 345 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)