Dokument EU 10551/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 31. výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie - Boj proti podvodům - 2019
/kód dokumentu 10551/20, COM(2020) 363 final/ISP (příhlásit)