JUDr. Josef Černý

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1971

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČERNÝ Josef, dr.

III. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. im. - inic. - práv. - úsp. kom. - ústav. - ústav. práv. a vyšetřov.

Návrhy:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátního řádu, t. 1964.

67, 19. V. 1921; 53. III.

Zpravodajem:

práv. výb. t. 1132 (trestní řízení stanné na Slovensku a Podkarp. Rusi).

54, 14. II. 1921; 2193. II.

práv. výb. zpr. t. 1710 (trestání nedovoleného zcizování půdy).

62, 10. III. 1921; 2506. II.

vyšetřov. výb. zpráva ústní (o událostech v Krompachu na Slovensku.

63, 11. III. 1921; 2571. II.

práv. výb. zpr. t. 2333 (zákon o ochraně hraničních mezníků).

70, 30. VI. 1921; 308. III.

práv. výb. zpr. t. 2832 (zákon proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních).

84, 6. VIII. 1921; 1188. III.

im. výb. zpr. t. 4119 (im. H. Tausika).

207, 4. V. 1923; 301. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4343 (ochrana čsl. měny a oběhu zákonných platidel).

242, 13. XII. 1923; 1452. VIII.

im. výb. zpráva ústní o žádosti posl. R. Mlčocha za udělení důtky posl. inž. L. Novákovi, min. obchodu.

243, 14. XII. 1923; 1547. VIII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4433 (změna ustanovení o trestání válečné lichvy).

250, 26. III. 1924; 154, 172. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4766 (zákon o zrušení svěřenství).

280, 26. VI. 1924; 1145. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4925 (prodloužení zákona o zřizování státních policejních úřadů).

299, 17. XI. 1924; 241. X.

im. výb. zpr. t. 4728 (im. dr. Lodgmana, dr. Brunara a inž. Kalliny).

310, 4. XII. 1924; 822. X.

im. výb. zpr. t. 4724 (im. V. Myslivce).

315, 16. XII. 1924; 925. X.

im. výb. zpr. t. 4727 (im. Št. Daruly).

319, 19. XII. 1924; 1052. X.

im. výb. zpr. t. 4725 (im. H. Tausika).

326, 10. III. 1925; 1281. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5119 (zákon o svátcích a památných dnech R. Č.).

336, 21. III. 1925; 1483, 1538. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5126 (exekuce na výměnky).

337, 31. III. 1925; 7, 8. XI.

Dotazy:

ohledně jmenování notáře Šimka v Brandýse n. L.

59, 3. III. 1921; 2428. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.ISP (příhlásit)