Hugo Bergmann

Narozen: v roce 1870

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BERGMANN Hugo

I. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za Hlaváčka Františka, jehož volby volební soud neověřil.

Osvědč. posl. vydáno 185, 6. II. 1923; 2102. VI.

Volba verifikována 199, 10. IV. 1923; 15. VII.

Slib vykonal 185, 6. II. 1923; 2103. VI.

Byl členem výb. doprav. - inic. - soc. pol. - ústav. práv. a zdrav.

Návrhy:

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o úsporných opatřeních ve veřejné správě (zpr. t. 5021) k §§ 6 a 11.

317, 18. XII. 1924; 1004-5. X.

Resoluce:

k osnově zák. o nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců (zpr. t. 5364), týkající se rozšíření zák. též na pensisty, rentisty a poživatele darů z milosti čsl. státních drah.

378, 15. X. 1925; 1562. XI.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 4144 (úprava služebních poměrů a požitků četnictva).

211, 12. V. 1923; 381, 384. VII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4202 (prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků).

217, 28. VI. 1923; 554, 561. VII.

soc. pol. výb. zpr. t. 5364 (nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců).

378, 15. X. 1925; 1558, 1581. XI.

Řeč v rozpravě:

o naléhavých interpelacích ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

192, 27. II. 1923; 2271. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.).

233, 28. XI. 1923; 851. VIII.

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

285, 12. IX. 1924; 1383. IX.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1179. X.

o nabytí drah státem zaručených státem anebo zemí Českou (zpr. t. 5205).

348, 23. VI. 1925; 308. XI.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

371, 6. X. 1925; 1290. XI.

Interpelace:

v záležitosti zmírnění důsledků zákona č. 394 pro některé individuelní případy státních zaměstnanců, t. 4261/II.

227, 20. XI. 1923; 257. VIII.

Dotazy:

v záležitosti předlohy zákona o vybavení státních zaměstnanců z dluhů.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

v záležitosti refundace zaplacených splátek na státní akci ošacovací.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o zařadění města Brandýsa n. L. do vyšší třídy místních přídavků.

222, 5. XI. 1923; 90. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o poměrech kancelářských pomocníků vojenské správy na Slovensku.

227, 20. XI. 1923; 255. VIII.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

o poměrech vězeňské stráže.

227, 20. XI. 1923; 255. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

o poměrech řemeslníků tabákových továren.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

že nepřiznán drahotní přídavek na nezvěstného syna Karlu Hruškovi, učiteli ve výslužbě v Milevsku.

247, 6. III. 1924; 8. IX.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

o poskytnutí slovenské výhody zaměstnancům státního ústavu Komenského polepšovny v Košicích.

247, 6. III. 1924; 8. IX.

odpov. 278, 25. VI. 1924; 1041. IX.

o požadavcích školních zřízenců a podúředníků na středních školách kraje litoměřického.

247, 6. III. 1924; 8. IX.

odpov. 254, 3. IV. 1924; 253. IX.

že se nepřiznává drahotní přídavek Vladimíru Rérychovi, oficiantu státní nemocnice v Mukačevě, pro družku života.

247, 6. III. 1924; 8. IX.

o postupu definitivního školníka Rudolfa Štorka do XIII. stupnice platové.

247, 6. III. 1924; 8. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 733. IX.

o přijetí čekatelů do sboru pohraniční finanční stráže.

247, 6. III. 1924; 8. IX.

odpov. 250, 26. III. 1924; 151. IX.

o opožděném předpisování osobní daně z příjmu státním zaměstnancům a vyrovnávání přeplatků tím vzniklých.

247, 6. III. 1924; 8. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 733. IX.

o vypsání místa katechety při státním reálném gymnasiu v Brandýse n. L.

247, 6. III. 1924; 8. IX.

odpov. 258, 8. IV. 1924; 341. IX.

v záležitosti poukázání drahotního přídavku za manželku vrchnímu poštmistrovi v. v. Janu Havlíčkovi Uhlířských Janovicích.

247, 6. III. 1924; 8. IX.

odpov. 258, 8. IV. 1924; 341. IX.

o poměrech pohraniční finanční stráže na Slovensku.

247, 6. III. 1924; 8. IX.

odpov. 250, 26. III. 1924; 151. IX.

o násilnostech na českém státním zaměstnanectvu na Slovensku.

247, 6. III. 1924; 8. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

o jmenování inženýrů zemědělsko-technické služby na Slovensku.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 254, 3. IV. 1924; 254. IX.

o poměrech sboru stráže bezpečnosti.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

v záležitosti vydání zákona o zřízení sboru stráže vězeňské.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 733. IX.

o poškození zřízenců na vysokých školách.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 258, 8. IV. 1924; 341. IX.

o pensích vdov a sirotků po obecních a obvodních lékařích.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

o přesazování německých úředníků do Čes. Budějovic.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

v záležitosti invalidity Jana Kňákala v Pošné u Pacova.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 250, 26. III. 1924; 151. IX.

o přesazení účetního asistenta Víta Janečka z Čes. Budějovic do Prahy.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 275, 18. VI. 1924; 997. IX.

o vyřízení daňových odvolání obchodníka Aug. Deyla ve Staré Boleslavi.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o chování Alfreda Eichelburga v Jistebnici.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 320, 29, I. 1925; 1070. X.

o jmenování strojmistrů tabákových továren úředníky.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 265, 27. V, 1924; 733. IX.

o poměrech báňských kancelářských podúředníků u horního ředitelství v Příbrami.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 733. IX.

v záležitosti pensionovaných horníků, vdov a sirotků.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1323. X.

o systemisaci berního úřednictva v Podkarpatské Rusi.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 250, 26. III. 1924; 151. IX.

o poměrech lesních hajných na státních statcích a lesích.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

o přiznání t. zv. slovenské výhody finančním stát. zaměstnancům na Slovensku.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 250, 26. III. 1924; 151. IX.

o přiznání podkarpatské výhody státním lesním zaměstnancům na Podkarpatské Rusi.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

že nebyla přiznána slovenská výhoda dozorcům vězňů na Slovensku.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 278, 25. VI. 1924; 1041. IX.

že Janu Zmrhalovi, soudnímu podúředníku v Kouřimi, odepřena byla odměna 500 Kč ročně, poskytovaná podle resoluce obou sněmoven, přijaté k zákonu č. 394/1922.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 254, 3. IV. 1924; 253. IX.

o dosud nevyřízené úpravě služebních a existenčních poměrů celních výběrčí (úředníků silničních pohraničních celních úřadů).

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o požitcích pensistů na statcích, připadlých státu podle mírových smluv.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

že nebyla přiznána t. zv. slovenská výhoda zřízencům státních škol na Slovensku.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

že nebyla přiznána t. zv. slovenská výhoda státním cestářům na Slovensku.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

že nebyla přiznána t. zv. slovenská výhoda zřízencům úřadů, podřízených ministerstvu vnitra na Slovensku.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1177. IX.

o odměně za vyučovací hodiny nad učební povinnost učitelů měšťanských škol.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o rozšíření vládního nařízení ze dne 3. července 1923, č. 135, jednajícího o úřednících soudní kanceláře.

260, 11. IV. 1924; 499. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

o poměrech učitelek ženských ručních prací a domácích nauk.

260, 11. IV. 1924; 499. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o poměrech nestátního učitelstva na Slovensku.

260, 11. IV. 1924; 499. IX.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

o persekuci čsl. četnictva.

260, 11. IV. 1924; 499. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1177. IX.

o poměrech t. zv. kancelářských směnařů ve stavu dělnickém, absolventů státních odborných škol.

260, 11. IV. 1924; 499. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o poměrech členů starobního a pensijního fondu bývalých státních vojenských podniků.

260, 11. IV. 1924; 499. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o poměrech státních zaměstnanců na Hlučínsku.

260, 11. IV. 1924; 499. IX.

odpov. 302, 20. XI. 1924; 387. X.

ve věci celního správce Jakuba Budia v Markhausu.

260, 11. IV. 1924; 499. IX.

odpov. 278, 25. VI. 1924; 1041. IX.

o poměrech úředníků silničních pohraničních celních úřadů.

260, 11. IV. 1924; 499. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o zadržených odměnách úřednictvu finančního ředitelství v Košicích.

265, 27. V. 1924; 731. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

v záležitosti vydání zákona o úpravě poměrů samosprávné stráže v republice Československé.

265, 27. V. 1924; 731. IX.

odpov. 307, 27. XI. 1924; 696. X.

proč nepřiznána slovenská výhoda zřízencům berních úřadů a berních správ na Slovensku.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 278, 25. VI. 1924; 1041. IX.

že se neprovádí § 82 zákona ze dne 4. července 1923, č. 153 Sb. z. a n.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 888. X.

v záležitosti odškodnění příslušníků Československé republiky v cizině, kteří utrpěli ztráty na majetku válečnými a mimořádnými poměry poválečnými.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

o úpravě poměrů měřičských úředníků převzatých z Bosny a Hercegoviny na Slovensko.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o pensionování Jana Semoráda, vrch. oficiála státních drah v Táboře.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

proč nepřiznána slovenská výhoda soudním zřízencům na Slovensku.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 278, 25. VI. 1924; 1041. IX.

že neprovedena resoluce Národního shromáždění, přijatá k zákonu ze dne 4. července 1923, č. 153 Sb. z. a n.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

v příčině uznávání vysvědčení ze IV. třídy občanských škol na Slovensku.

272, 12. VI. 1924; 866. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o dovolených kancelářských pomocníků u finančních úřadů na Slovensku.

276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

ohledně přebytků z oděvní podstaty u četnictva.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 286, 16. IX. 1924; 1427. IX.

o nesrovnalostech v předpisování daně z příjmu členům vězeňské stráže v Plzni.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o poměrech podúředníků a zřízenců veškerých vysokých, průmyslových a středních škol.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o nesprávném zodpovídání dotazů poslanců.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 307, 27. XI. 1924; 696. X.

o poměrech mladé generace státního úřednictva.

310, 4. XII. 1924; 817. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o poměrech státně-zaměstnaneckých a zaměstnanců podniků státem spravovaných na Podkarpatské Rusi.

310, 4. XII. 1924; 817. X.

odpov. 344, 3. VI. 1925; 139. XI.

o poměrech četnických pensistů.

310, 4. XII. 1924; 817. X.

o resoluci revisního úřednictva ministru financí.

311, 10. XII. 1924; 826. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1234. X.

o poměrech pohraniční finanční stráže.

313, 15. XII. 1924; 888. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o poměrech státních zaměstnanců na Slovensku.

313, 15. XII. 1924; 888. X.

odpov. 371, 6. X. 1925; 1250. XI.

v záležitosti novelisace zákona č. 237/22 v tom smyslu, aby do působnosti tohoto zákona zahrnuty byly i ty vdovy, jež nároků pensijních dosud neměly a nemají.

315, 16. XII. 1924; 918. X.

o vydání zákona proti rychlosti jízdy automobilů.

315, 16. XII. 1924; 918. X.

v příčině zařazení tiskařů československých drah do skupiny oficiantů.

315, 16. XII. 1924; 918. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

o propouštění kancelářských pomocníků, povolaných k presenční vojenské službě.

315, 16. XII. 1924; 918. X.

odpov. 337, 31. III. 1925; 4. XI.

v záležitosti státních zaměstnanců - invalidů ve vojenských úřadech.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. I.

o poměrech u berní správy v Brandýse n. L.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o poměrech výkonných zaměstnanců státní stavební služby (cestmistrů, poříčných, jezných a plavidelníků).

320, 29. I. 1925; 1068. X.

stran výnosu zemské správy politické v Praze o výplatě odměn podle zákona ze dne 22. prosince 1924, čís. 289 Sb. z. a n.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o náhradě škod, způsobených politickou persekucí.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

odpov. 351, 1. VII. 1925; 358. XI.

o přeřadění služebních míst do vyšší třídy místního přídavku.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

o nezákonných srážkách z drahotního přídavku na nevlastní dítě četnic. vrch. strážmistra Juraje Szigetiho, nařízených kontrolní účtárnou četnickou.

330, 16. III. 1925; 1323. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o výkladu zákona ze dne 4. července 1923 čís. 153 Sb. z. a n., o četnických pensích a o vydání prováděcího nařízení k tomuto zákonu.

330, 16. III. 1925; 1323. X.

o nezákonné praxi při vykládání zákona ze dne 13. července 1922, čís. 232 Sb. z. a n., o četnických pensích.

330, 16. III. 1925; 1323. X.

odpov. 344, 3. VI. 1925; 139. XI.

o jednání vrch. správce důchodkové kontroly v Prostějově Antonína Steinicha.

330, 16. III. 1925; 1323. X.

odpov. 351, 1. VII. 1925; 358. XI.

v záležitosti povolení úlev státním zaměstnancům pří placení daní.

330, 16. III. 1925; 1323. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o poměrech na státní pile ve Vondrišli na Slovensku.

330, 16. III. 1925; 1323. X.

o poměrech absolventů odborné báňské školy v Báňské Štiavnici.

330, 16. III. 1925; 1323. X.

odpov. 344, 3. VI. 1925; 139. XI.

o výnosu ministerstva financí ze dne 27. ledna 1925, čís. 10622/25-VII-18.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

ministru veř. zdravotnictví a tělesné výchovy, že nezodpověděny dotazy ze dne 7. ledna 1924 a 11. prosince 1924.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

ministru vnitra, že nezodpověděny dotazy ze dne 8. února, 12. května a 27 května 1924.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

ministru zemědělství, že nezodpověděny dotazy ze dne 13. února 1924.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

ministru soc. péče o nezodpověděných dotazech.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

o úpravě poměrů obecních a obvodních notářů na Slovensku.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

výkladu zákona ze dne 23. července 1919, čís. 457 Sb. z. a n.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

o pensijních příspěvcích státních zaměstnanců, majících již nárok na 100% výslužné.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

o rozkazu zemského četnického velitelství pro Moravu, denní rozkaz 17 ze dne 17. dubna 1925.

344, 3. VI. 1925; 138. XI.

o přidělování družstevních domů v Masarykově kolonii ve Starých Strašnicích.

350, 25. VI. 1925; 336. XI.

o vyrovnávacím přídavku Josefa Skurka, podúředníka tabákové továrny v Košicích.

359, 13. VII. 1925; 521. XI.

o bytových poměrech zaměstnanců tabákové továrny v Košicích.

359, 13. VII. 1925; 521. XI.

o poměrech na německé státní reálce v Lokti.

359, 13. VII. 1925; 522. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o členství aktivního četnictva v záložně československého četnictva.

359, 13. VII. 1925; 522. XI.

o situaci hlavních skladníků tabáku a trafikantů na Slovensku.

360, 15. VII. 1925; 535. XI.

ohledně pomoci českému lidu v okrese šilperském.

361, 18. IX. 1925; 560, 561. XI.

odpov. 373, 12. X. 1925; 1366. XI.

v záležitosti přeřadění služebních míst do vyšší třídy místního přídavku.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o přiznání slovenské a podkarpatoruské výhody civilním zaměstnancům vojenské správy na Slovensku.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o činnosti vojenského zvěrolékaře Kaválka ve Staré Boleslavi.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o poměrech pensistů košicko-bohumínské dráhy.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

v záležitosti proti duchu zák. č. 286/1924 prováděné restrikce u četnictva.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o službě v telefonní centrále zemského četnického velitelství v Bratislavě.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o hospodaření s oděvním výměrkem výkonného četnictva.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o nahrazení ztrát vzniklých příslušníkům četnictva při maďarském bolševickém vpádu na Slovensko v r. 1919.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

ve věci nového "Přehlídkového předpisu" četnictva.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o pohotovostní službě výkonného četnictva na Slovensku.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o nelidském zacházení s výkonnými gážisty četnictva při soustředění.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

ve věci výnosu min. vnitra č. 5677/1324

ze dne 20. dubna 1925, jímž jsou zkráceni býv. náhradní četníci při jmenování vrchními strážmistry tím, že jim není tato doba před 28. říjnem 1918 započtena do postupové lhůty pro hodnost vrchního strážmistra

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o provádění restrikce u četnictva.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o pensionování legionáře četn. strážmistra Bedřicha Fojtla v Báňské Bělé.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o postupu berních správ na Slovensku při vyměřování daně z příjmu státním zaměstnancům.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

ve věci cestmistra-čekatele Josefa Noska ve Svaljavě.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.ISP (příhlásit)