Ján Bečko

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BEČKO Jan

XVIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rozp. - socialisač. - soc. pol. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - zeměd. a živnost.

Návrhy:

na změnu a doplnění zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 289 Sb. z. a n., kterým se opravují postupové poměry zaměstnanců státních báňských podniků, t. 3538.

139, 23. V. 1922; 415. V.

na vydání zákona na doplnění IX. čl. zákona o celní sazbě ze dne 13. února 1906, čís. 20 ř. z. a čl. LIII. uh. zák. z r. 1907, t. 4336.

238, 10. XII. 1923; 1259. VIII.

Resoluce:

k osnově zák. o bratrských pokladnách (zpr. t. 3745), týkající se úpravy pojištění lesního dělnictva podle pojištění u bratrských pokladen hornických.

154, 24. VI. 1922; 1383. V.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 2835 zvýšení zaopatř. platů hornických na Slovensku a Podkarpat. Rusi).

85, 6. VIII. 1921; 1283. III.

zeměd. výb. zpr. t. 5262 (úprava poměrů vzniklých z usídlení osadníků na základě poměru námezdního na nemovitém stát. majetku na Slovensku a Podkarp. Rusi).

355, 9. VII. 1925; 465. XI.

korektury 359, 13. VII. 1925; 526. XI.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1090. IV.

o zákonu, jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen, vystouplých ze zaměstnání (zpr. t. 3374).

125, 25. I. 1922; 2535. IV.

o prozatímní úpravě zřízení obcí na Slovensku (zpr. t. 3735).

156, 26. VI. 1922; 1468. V.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.).

175, 29. XI. 1922; 1338. VI.

o úpravě hospodaření ve státních závodech (zpr. t. 3891).

177, 7. XII. 1922; 1522. VI.

o naléh. interpelacích ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

191, 23. II. 1923; 2201. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

236, 30. XI. 1923; 1101. VIII.

o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a Podk. Rusi. (zpr. t. 4552).

264, 16. IV. 1924; 699. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hosp.).

306, 26. XI. 1924; 676. X.

Interpelace:

ohledně zvýšení odpočivných požitků bývalým zaměstnancům uhersk. státu na Slovensku a jich pozůstalým,

t. 662. 18, 9. XI. 1920; 205. II.

odpov. t. 1334. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

v zálež. prodeje stát. železárny v Podbrezové Živnostenské bance,

t. 920. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1128. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

ohledně protahování vyšetřování o zmizení 43letého dělníka Tomáše Švédy,

t. 1088. 40, 11. I. 1921; 1572. II.

odpov. t. 1950. 67, 19. V. 1921; 108. III.

ohledně protizákon. úřadování stát. lesního úřadu ve Starých Horách,

t. 1105. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

odpov. t. 2025. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o zrušení povinné kauce pro vydavatele novin na Slovensku, o předběžné censuře a obmezování shromažďovacího a spolčovacího práva na Slovensku, t. 2766.

81, 4. VIII. 1921; 1004. III.

v záležitosti násilného přepadávání, terorisování, ba dokonce vraždění pokojných občanů exponenty komunistické strany na Slovensku, t. 4048/X.

201, 17. IV. 1923; 34. VII.

odpov. t. 4254/XV.

225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

Dotazy:

o poměrech na dolech v Handlové.

69, 24. VI. 1921; 240. III.

ohledně zavedení veřejné dopravy na úzkokolejné železnici Hronec-Dobrodž.

175, 29. XI. 1922; 1427. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

ohledně vyměňování t. zv. volných slovenských sil poštovního personálu, které se zúčastnily stávky roku 1919.

183, 18. XII. 1922; 1789. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

v záležitosti zakázání oslavy svátku 28. října 1923 na území státní železárny v Podbrezové.

225, 13. XI. 1923; 227. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

v záležitosti přijetí 30 dělníků ze Zvolenu z továrny "Union" do státní dílny na opravu vagonů ve Zvolenu.

225, 13. XI. 1923; 227. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o nepořádku v osobních vozech na železniční linii Zvolen-Brezno, Brezno-Červená Skala a Brezno-Polhova.

242, 13. XII. 1923; 1444. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (zločin lživé obžaloby podle § 227 tr.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

zpr. t. 3298; zprav. dr. Markovič;

nevydán 118, 10. I. 1922; 1997-8. IV.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, odst. II., bod 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

řízení zast. 199, 10. IV. 1923; 21. VII.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem podle §§ 1 a 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Adolf Horvát)

218, 28. VI. 1923; 641. VII.

zpr. t. 4424; zprav. J. Konečný;

vydán: 248, 18. III. 1924; 111, 112. IX.

sedrie v Bratislavě (dvojnásobný přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Josef Minarik)

337, 31. III. 1925; 6. XI.

zpr. t. 5282; zprav. J. Mach;

vydán pouze pro přečin pomluvy dr. J. Minarika.

376, 13. X. 1925; 1509. XI.

sedrie v Ružomberku (přečin osočování podle § 1, § 3 zák. čl. XLI z r. 1914 a přestupek podle § 41 přestupkového zákona z r. 1879, jichž se dopustil článkem v časopise "Prebiudenie" ze dne 23. listopadu 1924 proti inž. Peterovi Železniakovi)

342, 22. V. 1925; 120. XI.

zpr. t. 5308; zprav. K. Moudrý;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1528. XI.ISP (příhlásit)