Ing. Bohdan Bečka

Narozen: v roce 1863
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BEČKA Bohdan, inž.

I. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - inic. - rozp. a soc. pol.

Jmenován ministrem financí 24. II. 1923.

192, 27. II. 1923; 2217. VI.

Návrhy:

na zřízení říšského výzkumného ústavu uhelného, t. 589.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na prodloužení omezení práva stěhovacího, t. 3214.

102, 2. XII. 1921; 1335. IV.

na vydání zákona o stavebním ruchu, t. 3249.

107, 15. XII. 1921; 1519. IV.

na mimořádná opatření bytové péče, t. 3308.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

Zpravodajem:

doprav. výb. zpr. t. 299 (státní podpora při zahájení soustavné elektrisace).

13, 10. VII. 1920; 715. I.

doprav. výb. zpr. t. 1208 (daňové výhody pro stavby a pro zaopatřov. strojů).

44, 20. I. 1921; 1778. II.

doprav. výb. zpr. t. 1619 (daňové výhody pro stavby a pořízení strojů).

59, 3. III. 1921; 2449. II.

doprav. výb. zpr. t. 1714 (dostavění si Chrást, okres Jílové).

62, 10. III. 1921; 2520. II.

doprav. výb. zpr. t. 115 (zřízení místní dráhy Žichovice-Rábí-Kašperské Hory-Vimperk).

62, 10. III. 1921; 2520. II.

doprav. výb. zpr. t. 1716 (zřízení osobního nádraží v Židenicích).

62, 10. III. 1921; 2521. II.

doprav. výb. zpr. t. 2428 (zákon, jímž se zřizuje Ředitelství československé státní dunajské. plavby v Bratislavě).

70, 30. VI. 1921; 306. III.

doprav. výb. zpr. t. 2332 (zákon o povinnostech vlastníků pozemků při stanovení státních hranic a udržování jich v patrnosti).

70, 30. VI. 1921; 310. III.

doprav. výb. zpr. t. 3306 (vydání zákona o stavebním ruchu).

112, 19. XII. 1921; 1742. IV.

doprav. výb. zpr. t. 3294 (zřízení Ředitelství čsl. stát. dunajské plavby v Bratislavě).

115, 20. XII. 1921; 1828. IV.

doprav. výb. zpr. t. 3296 (změna a doplnění některých ustanovení zákonů o ochraně vynálezů).

115, 20. XII. 1921; 1829. IV.

doprav. výb. zpr. t. 3393 (zpráva o VII. mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Lisaboně).

129, 27. I. 1922; 2750. IV.

doprav. výb. zpr. t. 3466 (úmluva stanovící definitivní dunajský statut, podepsaná v Paříži r. 1921).

134, 4. IV. 1922; 225, 229. V.

doprav. výb. zpr. t. 3933 (Úmluva o úpravě vzduchoplavby, sjednaná v Paříži dne 13. X. 1919).

184, 19. a 2. XII. 1922; 1954. VI.

Řeč v rozpravě:

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. II. 1921; 2285. II.

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 344. V.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1194. VI.

Věcná poznámka:

o výrocích posl. Nejezchleba-Marchy učiněných během rozpočtové debaty o obchodování Živnobanky s Obilním ústavem.

100, 26. XI. 1921; 1272. IV.ISP (příhlásit)