Adolf Prokůpek

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1934

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PROKŮPEK Adolf

I. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. zeměd.

Návrhy:

aby vládě bylo uloženo mimořádné tlumení slintavky a kulhavky a opatření z toho vyplývající, t. 57.

7, 15. VI. 1920; 343. I.

v záležitosti přidělení subvence v obnosu 2,000.000 Kč Čsl. Červenému kříži, t. 584.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

Zpravodajem:

zeměd. výb. při druhém čtení osnovy zákona o plemenitbě hospodářských zvířat (zpr. t. 4691); korektury

277, 24. VI. 1924; 1019. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1042. IV.

o naléh. interp. t. 3553, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 672. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.).

368, 1. X. 1925; 922. XI.

Dotazy:

o nepřístojnostech při přijímání dělnictva pro kampaň v cukrovaru v Radboři.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.ISP (příhlásit)