ThDr. Karl Petersilka

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETERSILKA Karl, dr.

IX. voleb. kraj

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - kult. - rozp. - soc. pol. - k prozkoum. čin. Stál. výb. - ústav. práv. a zdrav.

Návrhy:

na vystavění místní dráhy Nové Hrady-Německý Benešov, t. 380.

14, 26. X. 1920; 13. II.

na přeložení sídla pražské německé university, t. 3335.

120, 13. I. 1922; 2100. IV.

obnoven t. 3910/V.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby se zřídila báňská fakulta na pražské německé vysoké škole technické, t. 3344.

121, 17. I. 1922; 2123. IV.

obnoven t. 3910/IV.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby byl vydán zákon o zřízení německé vysoké školy lesnické, t. 3345.

121, 17. I. 1922; 2123. IV.

obnoven t. 3910/III.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby německé vysoké školy technické byly přeloženy do německého území, t. 3346.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

obnoven t. 3910/I.

182, 16. XII. 1922; 1782. VI.

na zřízení německé vysoké školy výtvarného a užitého umění v Liberci, t. 3375.

123, 20. I. 1922; 2317. IV.

obnoven t. 3910/II.

182, 16. XII. 1922; 1782. VI.

aby pěstounky mateřských škol byly na roveň postaveny učitel. ručních prací na obecných a občan. školách, t. 3990.

187, 13. II. 1923; 2150. VI.

3 pozměňov. návrhy k státnímu rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XIII.

173, 24. XI. 1922; 1029. VI.

1 doplňov. a 1 pozměňov. návrh k státnímu rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XIII. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1165, 1166. VIII.

Resoluce:

2 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1924, kapit. XIII. (zpr. t. 4300), týkající se úpravy poměrů pěstounek mateřských škol a předložení zákona o školách pomocných.

236, 30. XI. 1923; 1150, 1151. VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.)

29, 2. XII. 1920; 989. II. (něm. 1024)

o činnosti Stálého výboru (zpr. t. 560, příl. B, E, F, G, H).

35, 17. XII. 1920; 1450. II. (něm. 1505)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 929. IV. (něm. 1000)

o zákonu, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1532. V. (něm. 1659)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1053. VI. (něm. 1129)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

232, 27. XI. 1923; 726. VIII. (něm. 776)

Věcná poznámka:

u příležitosti rozpravy o upravení požitků státních zaměstnanců (zpr. t. 3944), jíž vysvětluje jednání v rozpočt. výb., když se projednával § 17.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

jíž se hájí proti výrokům posl. Simma, učiněným o něm ve 232. schůzi.

233, 28. XI. 1923; 820. VIII. (něm. 899)

Interpelace:

o zabrání dalších školních místností pro české školy v Mostě,

t. 3410/V. 130, 28. III. 1922; 8. V.

obnovena t. 3781/XXXVIII. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

že ze státní tkalcovské školy v Kežmarku byl propuštěn dílovedoucí Vilém Palumbiny,

t. 3410/XI. 130, 28. III. 1922; 9. V.

obnovena t. 3781/XXXIX. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

o zrušení německé obecné školy v Želívsku, v okrese moravsko-třebovském,

t. 3410/XVII. 130, 28. III. 1922; 9. V.

obnovena t. 3781/XL. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

Dotazy:

o odnětí mlecích výkazů obci Klení v okrese Kaplickém.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2383. II.

o odvádění obilí a moučných výkazech v okrese kaplickém.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

o požární katastrofě v Kunžvartu.

155, 26. VI. 1922; 1413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přečin §§ 300 a 302 trest. zák. a přestupek § 491 tr. zák.)

23, 23. XI. 1920; 367. II.

žád. odvolána 107, 15. XII. 1921; 1515. IV.ISP (příhlásit)