Franz Palme

Narozen: v roce 1865

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PALME Franz

VII. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. práv. - soc. pol. a živnost.

Návrhy:

aby zemědělské smlouvy o drobném pachtu pozemků do 5 ha byly podřízeny ustanovením zákona o ochraně pachtýřů, t. 278.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

2. pozměňov. návrhy k státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zvýšení obnosu na podporu nezaměstnaných a škrtnutí platu ministra pro zahraniční obchod.

31, 4. XII. 1920; 1229, 1230. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o přikázání výnosu některých stát. daní samosprávným svazkům (zpr. t. 2825), týkající se § 1.

84, 6. VIII. 1921; 1187. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 6.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291), týkající se §§ 3 a 17.

115, 20. XII. 1921; 1871, 1873. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 12.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1675. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 11.

183, 18. XII. 1922; 1849. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k § 25.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2016. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 4.

202, 19. IV. 1923; 157. VII.

pozměňov. návrh k státnímu rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1164. VIII.

pozměňov. a event. pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k §§ 1 a 31.

257, 7. IV. 1924; 319, 322. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k § 18

264, 116. IV. 1924; 682. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkající se § 16.

78, 1. VIII. 1921; 883. III.

doplňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 157.

81, 4. VIII. 1921; 1006. III.

Resoluce:

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se podpory v nezaměstnanosti u stavebních dělníků.

31, 4. XII. 1920; 1238, 1243. II.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XII., oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1284. IV.

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zřízení dělnických a zaměstnaneckých komor a podání seznamu objektů, na něž byla poskytnuta státní záruka.

175, 29. XI. 1922; 1387, 1390. VI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.).

28, 1. XII. 1920; 822. II. (něm. 909)

o úpravě požitků válečných poškozenců zpr. t. 2794).

83, 5. VIII. 1921; 1133. III. (něm. 1155)

o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání trafik, kantin a pod. (zpr. t. 2481).

84, 6. VIII. 1921; 1170. III. (něm. 1212)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1093. IV. (něm. 1133)

o upravení povinnosti vydati movité věci ve prospěch cizích států k jich požadování oprávněných (zpr. t. 3277).

112, 19. XII. 1921; 1726. IV. (něm. 1770)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1230. VI. (něm. 1287)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. fin.).

231, 26. XI. 1923; 582. VIII. (něm. 632)

o obchod. smlouvě mezi R. Č. a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska (zpr. t. 4308).

242, 13. XII. 1923; 1472. VIII. (něm. 1509)

o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a o změně zákona o úpravě právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci tamže (zpr. t. 4773 a 4834).

293, 25. IX. 1924; 2138. IX. (něm. 2193)

o placené dovolené pro zaměstnance (zpr. t. 5118) a o svátcích a památných dnech R. Č. (zpr. t. 5119).

336, 21. III. 1925; 1512. X. (něm. 1555)

Interpelace:

stran obmezování povolení k podomnímu obchodu okr. polit. správou v Přísečnici,

t. 243. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 541. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o koupi přádacích strojů,

t. 3116. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

o ulehčení dovozu oděvu, prádla a bot pro pohraniční obyvatele,

t. 3816/XVIII. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

odpov. t. 3940/VIII. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

Dotazy:

jak se nakládá s válečným poškozencem Richardem Grögrem.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o nedovoleném podloudnictví cizozemskými krajkami a vyšíváním.

86, 18. X. 1921; 8. IV.ISP (příhlásit)