Antonín Němec

Narozen: v roce 1858
Zemřel: v roce 1926

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NĚMEC Antonín

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - Stál. a zahran.

Návrhy:

na odstranění pomníků členů rodiny habsburské nebo habsbur.-lotrinské, t. 865.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na vydání zákona o závodních radách, t. 900.

28, 1. XII. 1920; 847. II.

Resoluce:

2 resol., týkající se repatriace čsl. příslušníků z Rakouska a vídeňských soukromých škol čsl. (zpráva Stál. výb. t. 286, smlouva mezi R. Č. a rep. Rakouskou o stát. občanství a ochraně menšin).

11, 8. VII. 1920; 607. I.

týkající se novelisace opatření Stál. výb. o úhradě cen mlýnských výrobků (zpr. t. 560, příl. A, C, D, Ch).

37, 18. XII. 1920; 1535. II.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 2534, změna zákona o poplatcích (návrh posl. Tayerle t. 1258 a návrh posl. Patzela t. 1594).

81, 4. VIII. 1921; 1014. III.

rozp. výb. zpr. t. 3389 (zákon o vystěhovalectví).

127, 26. I. 1922; 2-93. IV.

Řeč v rozpravě:

o schválení smlouvy mezi R. Č. a rep. Rakouskou o ochraně menšin a státním občanství (t. 286).

11, 8. VII. 1920; 593. I.

o vlád. prohlášení min. předs. J. Černého o prosincových bouřích.

32, 14. XII. 1920; 1285. II.

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

49, 28. I. 1921; 2005. II.

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci z 23. V. 1922.

140, 26. V. 1922; 476. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

168, 15. XI. 1922; 513. VI.

Interpelace:

naléhavá, o stanovisku vlády k ruské emigraci na území naší republiky,

t. 2498. 71, 12. VII. 1921; 340. II.

odpov. t. 3114. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

naléhavá, v záležitosti nepokojů v Teplicích.

20, 11. XI. 1920; 299. II.

o otázkách zásobovacích, t. 955.

zodpověděna prohlášením ministra zásobování L. Průši.

30, 3. XII. 1920; 1043. II.

o postupu policie proti pokrokovému studentstvu,

t. 4195. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4196. 217, 28. VI. 1923; 543. VII.

Dotazy:

o nezákonném postupu katolického faráře Jana Mačího v Bráníku.

97, 23. XI. 1921; 865. IV.

o prodlužování osmihodinné doby pracovní u hostinského pomocnictva.

261, 14. IV. 1924; 508. IX.

odpov. 278, 25. VI. 1924; 1041. IX.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Hradci Král. (pro řeč pronesenou na veř. schůzi lidu dne 23. března 1924 v Machově)

265, 27. V. 1924; 740. IX.

zpr. t. 4720; zprav. dr. Patejdl;

nevydán 297, 11. XI. 1924; 207. X.ISP (příhlásit)