JUDr. Ivan Markovič

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1944

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MARKOVIČ Ivan, dr.

XV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - práv. - soc. pol. - Stál. - úsp. kom. - ústav. - ústav. práv. a vyšetřov.

Jmenován ministrem národní obrany 16. VII. 1920.

Sproštěn úřadu ministra národní obrany 14. IX. 1920.

Jmenován ministrem pro sjednocení, zákonodárství a organisaci správy 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Pověřen správou ministerstva školství a národní osvěty 3. X. 1924.

294, 30. X. 1924; 2. X.

Návrhy:

na změnu zákona o řádu volení v obcích R. Č., t. 1406.

50, 3. II. 1921; 2055. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o omezení práva stěhov. (zpr. t. 1441), týkající se změn v 1. odstavci a některých změn v osnově tohoto zákona pro Slovensko.

52, 8. II. 1921; 123. II.

Resoluce:

k osnově zák. o prozatím. dělení katastrálních parcel a jeho knihov. provedení (zpr. t. 3379).

125, 25. I. 1922; 2519. IV.

k osnově zákona o i vystěhovalectví (zpr. t. 3389), týkající se vydání populárně psané brožury o vystěhovalectví.

127, 26. I. 1922; 2606. IV.

Zpravodajem:

Stál. výb. zpr. t. 286. (smlouva mezi R. Č. a republ. Rakouskou o stát. občanství a ochraně menšin).

11, 8. VII. 1920; 577. I.

im. výb. zpr. t. 892 (im. Vl. Tusara)

32, 14. XII. 1920; 1313. II.

im. výb. zpr. t. 893 (im. R. Heegera)

32, 14. XII. 1920; 1313. II.

ústav. výb. zpr. t. 1877 (mimořádná župní přirážka na Slovensku).

66, 31. III. 1921; 16. III.

im. výb. zpr. t. 2598 (im. K. Svetlíka)

89, 21. X. 1921; 211. IV.

im. výb. zpr. t. 2599 (im. J. Koudelky)

89, 21. X. 1921; 212. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3224 (prodloužení lhůty organisace řádných soudů 1. a II. stolice pro obvody soudních tabulí v Bratislavě a Košicích a petice Svazu čsl. soudců v Praze).

105, 7. XII. 1921; 1447. IV.

im. výb. zpr. t. 3298 (im. J. Bečko)

118, 10. I. 1922; 1997. IV.

im. výb. zpr. t. 3299 (im. F. Bendy)

118, 10. I. 1922; 1998. IV.

im. výb. zpr. t. 3704 (im. V. Dyka)

150, 21. VI. 1922; 1186. V.

im. výb. zpr. t. 3705 (im. J. Zverce)

150, 21. VI. 1922; 1186. V.

im. výb. zpr. t. 3707 (im. Fl. Tománka)

150, 21. VI. 1922; 1186. V.

im. výb. ústní zpráva o návrhu J. Davida na udělení důtky posl. inž. Kallinovi za nepřípustný výrok pronesený ve 147. schůzi.

150, 21. VI. 1922; 1187. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3746 (úprava právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a v Podkarpatské Rusi).

156, 26. VI. 1922; 1463. V.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

5, 10. VI. 1920; 208. I.

o pilné interp. dr Labaje (t. 630) ohledně námestovské vraždy.

33, 15. XII. 1920; 1363. II.

o ratifikaci mírových. smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

48, 27. I. 1921; 1904. II.

o omezení práva stěhovacího. (zpr. t. 1441).

52, 8. II. 1921; 2130. II.

o událostech v Krompachu, zpráva vyšetř. výb.

63, 11. III. 1921; 2614. II.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

88, 20. X. 1921; 172. IV.

o vystěhovalectví (zpr. t. 3389).

127, 26. I. 1922; 2602. IV.

o částečném zrušení zák. čl. LXIII z r. 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

133, 31. III. 1922; 174. V.

Interpelace:

o provádění nařízení min. s plnou mocí pro správu Slovenska o přetvoření obecních výborů,

t. 671. 18, 9. XI. 1920; 206. II.

odpov. t. 1268. 46, 25. I. 1921; 1821. II.ISP (příhlásit)