JUDr. Jenö Lelley

Narozen: v roce 1870

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LELLEY Jenö, dr.

XVI. voleb. kraj

MNL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. ústav. práv.

Návrhy:

na zrušení jednotlivých ustanovení zákona ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n., o řádu volení do posl. sněmovny, t. 680.

19, 10. XI. 1920; 268. II.

na vyslovení důtky ministru dr. Mičurovi za nepodání ústní odpovědi na naléh. interp. A. Hlinky (t. 3584) o demolování redakce a administrace časopisu "Slovák" a "Ľudové Noviny".

150, 21. VI. 1922; 1207. V.

na přejítí k dennímu pořádku při projednávání vlád. návrhu, kterým se částečně mění zák. čl. LXIII. z r. 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

134, 4. IV. 1922; 215. V.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. státní půjčce rep. Čsl. (zpr. t. 118).

9, 18. VI. 1920; 404. I.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

28, 1. XII. 1920; 744. II. (maď. 863)

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 78. IV. (maď. 144)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

93, 18. XI. 1921; 516. IV. (maď. 552)

o částeč. zrušení zák. čl. LXIII. z r. 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

134, 4. IV. 1922; 193. V. (maď. 232)

o naléh. interp. A. Hlinky t. 3584 o demolování redakce a administrace časopisu "Slovák" a "Ľudové Noviny".

150, 21. VI. 1922; 1206. V. (maď. 1216)

o vládních prohlášeních, učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

160, 25. X. 1922; 117. VI. (maď. 166)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 401. VIII. (maď. 458)

Interpelace:

naléhavá, o stranickém a bezprávném censurování Jána Ostricu, nitranského státního zástupce,

t. 2451. 70, 30. VI. 1921; 317. III.

odpov. t. 3182/X. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

naléhavá, o nesrovnalostech zpozorovaných při odvádění povinného obilního kontingentu,

t. 3198. 99, 25. XI. 1921; 1237. IV.

naléhavá, ve věci nesprávností páchaných tiskovou kanceláří,

t. 3229. 105, 7. XII. 1921; 1464. IV.

naléhavá, o nezákonném postupu církevního referenta při vyplácení podpor římsko-katol. duchovním,

t. 3356. 122, 19. I. 1922; 2182. IV.

naléhavá, o nezákonném jednání finančních správ,

t. 3958. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

naléhavá, o nezákonném jednání státního zastupitelstva v Bratislavi při censurování novin,

t. 3959. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4033/IX. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

naléhavá, o bezpříkladném terorisování učitelstva na Slovensku,

t. 4260. 222, 5. XI. 1923; 128. VIII.

odpov. t. 4500/XIV. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

naléhavá, o skandální svévoli a nedbalosti, spáchané na sirotčinci "Mária Oltalma" (Ochrana Marie),

t. 4277. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 5042/XVII. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

o hromadném zatýkání v posled. době na Slovensku a o nepřístojnostech při tom páchaných,

t. 973. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

ve věci nepečlivého podporování nezaměstnaných na Slovensku,

t. 2466. 70, 30. VI. 1921; 317. III.

pro nezákonné souzení přestupků předpisů o sčítání lidu zvoleňským a báňskobystřickým policejním kapitánem a báňsko-bystřickým županem,

t. 2487. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3159/XXVI. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

pro nezákonné pokračování báňsko-bystřického župana ve věci zákazu užívání maďarského jazyka,

t. 2488. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3084. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

v záležitosti bezprávných přehmatů Benjamina Krpelca, stát. školního dozorce v Ipolských Šahách,

t. 2609. 75, 22. VII. 1921; 687. III.

o nezákonném jednání četnictva v Handlové,

t. 2768. 85, 6. VIII. 1921; 1287. III.

odpov. t. 3159/XIX. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

o úpravě platů učitelů, kteří učí na školách státem nepodporovaných,

t. 2769. 85, 6. VIII. 1921; 1287. III.

odpov. t. 3159/XXXVI. 91, 16. XI. 1921; 256. IV.

o nesprávnostech při pensionování státních zaměstnanců,

t. 2820. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/IX. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o nesprávnostech konaných při vypovězeních,

t. 2822. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

pro opětné přehmaty stát. zastupitelství v Nitře ve věcech censury,

t. 2902. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

odpov. t. 3322/XLV. 124, 24. I. 1922; 2362. IV.

o újmě vyučování katolického náboženství,

t. 3080. 88, 20. X. 1921; 183. IV.

v záležitosti odročení nařízení o odnětí slovenských uzavřených kutišť anebo započetí s kutacími pracemi,

t. 3158/I. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

o zvýšení pensijních požitků slovenským staropensistům,

t. 3200/III. 108, 15. XII. 1921; 1540. IV.

o protizákonném jednání župana šáryšského,

t. 3200/IV. 108, 15. XII. 1921; 1540. IV.

v záležit. učitelů na odpočinku,

t. 3200/V. 108, 15. XII. 1921; 1540. IV.

ve věci žalobního spisu bratislavského státního zastupitelstva, kterým se uráží strana křesťansko-sociální,

t. 3519/II. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3794/XI. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o sanování úvěrních družstev, které patřily do svazu krajinského ústředního družstva úvěrního,

t. 3690/I. 158, 2. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3800/XVI. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

v záležitosti censury,

t. 3690/IV. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

v záležitosti jazyka právnických zkoušek,

t. 3795/I. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3953/X. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o nezákonitém pensionování personálu košicko-bohumínské dráhy,

t. 3795/II. 159, 24. X. 192; 42. VI.

odpov. t. 4045/II. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

o svévolném jednání školského referátu v Bratislavě,

t. 3795/III. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3966/I. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

v záležitosti škod způsobených vojskem,

t. 3917/11. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4033/VIII. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

o macešském postupu dělnických pojišťovacích pokladen na Slovensku,

t. 4085/III. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4410/VI. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

o nesprávném postupu úřadu pro nákup tabáku v Nových Zámcích,

t. 4085/XII. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4231/XXII. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

v záležitosti obilního kontingentu z r. 1922,

t. 4085/XIII. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4333/V. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

v záležitosti vyřizování žádostí o státní příslušnost,

t. 4085/XVIII. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

odpov. t. 4231//II. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

o zpětném zatížení živnostníků dělnickými pojišťovacími příspěvky,

t. 4085/XIX. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

odpov. t. 4410/VI. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

pro pomlouvačné tvrzení církevního referenta Karla Medveckého,

t. 4085/XX. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

pro křivdy spáchané na školách v Horním a Dolním Dúradě a Malém Dekeneši,

t. 4152/XII. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4938/V. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

o praktickém respektování menšinového práva maďarského národa,

t. 4157/IV. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4250/XVII. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o teroristickém postupu okresního náčelníka v Hlohovci,

t. 4157/XIX. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

o jmenování notáře Viliama Backera,

t. 4157/XX. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4612/II. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

o protizákonném postupu státního zastupitelství v Bratislavě,

t. 4174/XII. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4250/XI. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o úpravě platů učitelů na nestátních školách,

t. 4226/VI. 219, 30. X. 1923; 14. VIII.

odpov. t. 4410/XVI. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o způsobu, jakým vykonává censuru novin státní zastupitelství v Bratislavě,

t. 4226/XV. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4420/XV. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

o zastavení požitků učitelů na církevních školách,

t. 4226/XVIII. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4431/III. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o protizákonném počínání státního zastupitelstva v Bratislavě,

t. 4274/XXII. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4410/IV. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o stranickém jednání státního zastupitelstva a vrch. stát. zastupitelstva v Bratislavě,

t. 4274/XXIV. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4410/II. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o zneužívání výčepnických licencí,

t. 4297/I. 233, 28. XI. 1923; 886. VIII.

odpov. t. 4799/X. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

o nezákonném sužování obecenstva okres. náčelníkem v Nových Zámcích,

t. 4297/II. 233, 28. XI. 1923; 886. VIII.

odpov. t. 4938/II. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

o nemožných poměrech v sanatoriu plícních chorob v Matlárech,

t. 4297/III. 233, 28. XI. 1923; 886. VIII.

odpov. t. 4639/XII. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o teroru okresních náčelníků,

t. 4297/IV. 233, 28. XI. 1923; 886. VIII.

odpov. t. 4593/XI. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o zoufalém položení pensionovaných notářů,

t. 4306/IV. 236, 30. XI. 1923; 1223. VIII.

odpov. 4420/XVI. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

o zneužívání censury,

t. 4322/I. 242, 13. XII. 1923; 1500. VIII.

odpov. t. 4410/V. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

o svévolném jednání okresního náčelníka v Nových Zámcích,

t. 4515/VIII. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

o censuře novin, vykonávané státním zastupitelstvím v Košicích,

t. 4515/IX. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4799/XI. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

o protizákonném zabavení novin státním zastupitelstvím v Bratislavě,

t. 4525/VIII. 261, 14. IV. 1924; 509. IX.

odpov. t. 4612/I. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

pro neprávnickou úřední činnost dr. Stolla, soudce u okres. soudu ve Vel. Sevljuši, jíž prozrazuje neznalost oboru působnosti a naprostý nedostatek soudcovské objektivity,

t. 4892/XIII. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 4974/IX. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o nezákonném postupu Státního pozemkového úřadu,

t. 4898/IX. 294, 30. X. 1924; 10. X.

odpov. t. 5051/XI. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

o svévolném postupu školského referátu v Bratislavě,

t. 4898/XI. 294, 30. X. 1924; 10. X.

odpov. t. 5090/VI. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

o odpisu přímých daní,

t. 4975/IX. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

odpov. t. 5134/XVI. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o poukázání požitků pensistům župy komárenské,

t. 4990/XII. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

odpov. t. 5302/I. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

o poškození církevního majetku obce Imeľ,

t. 5066/XI. 331, 18. III. 1925; 1333. X.

o tom, jak porušuje napořád zákony Julius Brucker, notář v Gajdeli,

t. 5133/V. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

pro nespravedlivý postup pozemkového úřadu vůči obyvatelstvu jazyka maďarského,

t. 5338/XIII. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

o výplatě mimořádného drahotního přídavku pensistům v Nitře.

14, 26. X. 1920; 20. II.

odpov. 32, 14. XII. 1920; 1273. II.

o zastavení pense jednotlivým pensistům,

odpov. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

o censurování jeho dopisů.

52, 8. II. 1921; 2121. II.

o pensionování nepřevzatých učitelů.

52, 8. II. 1921; 2121. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o zastavení platu Janu a Jul. Vajdovi, učitelům v Čifáre.

52, 8. II. 1921; 2121. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o újmě některých učitelů katolické obecné školy v Nitře.

67, 19. V. 1921; 99. III.

o náhradě škody Karla Fejéváry za domácí zařízení, zničené II. praporem bývalého čes. pěšího pluku 28.

67, 19. V. 1921; 99. III.

o zákazu vypláceti státní podpory učitelům řím. kat. chlapecké a dívčí školy v Nitře.

67, 19. V. 1921; 99. III.

je-li R. Č. dosud ve válečném stavu.

70, 30. VI. 1921; 275. III.

o nepořádcích ve státním úřadě "Ministerstvo financí, revisní odbor, oddělení pro Slovensko" v Brně.

75, 22. VII. 1921; 66. III.

odpov. 120, 13. I. 1922; 2066. IV.

o nesprávném postupu tekovského župana.

78, 1. VIII. 1921; 849. III.

odpov. 120, 13. I. 1922; 2066. IV.

proč nebyly poukázány zálohy pensistům vyučovacího resortu v Nov. Zámcích.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

o samovolném jednání při udělování podpor římskokatol. duchovenstvu.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

stran nezákonného jednání Ludvíka Bederky, policejního hejtmana v Nitře.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

ve věci Marie Klostrmanové, státní opatrovnice v Lukačovcích.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

ve věci rychlého odčinění škod, způsobených řím. kat. církvi ubytováním vojska v Parkánech.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

proč byla zadržena podpora cestářům župy komárenské.

86, 18. X. 1921; 8. I.

odpov. 120, 13. I. 1922; 2066. IV.

o výčepní koncesí Pavla Penyáska v Žabokrekách, župa nitranská.

91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o nezákonitém jednání bratislavského referenta církevních věcí Karola Medveckého.

91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o nesprávném jednání bratislavské zemské vyživovací komise.

91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o jmenování obecního představenstva ve Vágšelye (Šaly) a událostech z toho povstalých.

91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o poukázání pense Gejzovi Mlnárovi, četnickému strážmistru na odpočinku.

93, 18. XI. 1921; 463. IV.

o svévolném jednání církevního referenta v Bratislavě.

93, 18. XI. 1921; 463. IV.

o poukazování pense manželce Alberta Horváthyho.

93, 18. XI. 1921; 463. IV.

v záležitosti otvírání dopisů Eleméra Csenkeyho.

105, 7. XII. 1921; 144. IV.

o násilnostech prováděných vojskem.

105, 7. XII. 1921; 1444. IV.

o poukázání nájemného nitranskému gymnasiu.

105, 7. XII. 1921; 1444. IV.

o odškodnění Desidera Óváryho.

107, 15. XII. 1921; 1512. IV.

o odškodnění Desidera Óváryho, poštovního povozníka v Štavnici.

107, 15. XII. 1921; 1512. IV.

v záležitosti odškodnění Františka Duchonya, který byl vpádem bolševiků poškozen.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

v záležitosti výplaty. nákupní ceny koní, zakoupených při mobilisaci.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

v záležitosti pense učitelů.

134, 4. IV. 1922; 191. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

pro internování Vincence Buryho.

134, 4. IV. 1922; 191. V.

o vyměření pensí pensionovaným notářům.

148, 20. VI. 1922; 1()16. V.

odpov. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

o stranickém jednání tekovského župana.

148, 20. VI. 1922; 1016. V.

odpov. 180, 14. XII. 1922; 1593. VI.

o nemožném jednání hlavnoslúžnovského úřadu v Píšťanech.

148, 20, VI. 1922; 1016. V.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o náhradě škody Frant. Bathovi, strážníku železniční trati.

148, 20. VI. 1922; 1016. V.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

pro nápadné protahování trestních řízení.

151, 22. VI. 1922; 1221. V.

v příčině svévolného postupu ředitele měšťanské školy ve Velkých Topolčanech.

153, 23. VI. 1922; 1262. V.

odpov. 160, 25. X. 1922; 55. VI.

v záležitosti Rózy Pinterové, poštmistrové v Lekýru.

153, 23. VI. 1922; 126. V.

o mísení se hlavního služného okresu Vráble do vnitřních záležitostí římskokatolické církve.

153, 23. VI. 1922; 1263. V.

odpov. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

o brutálně urážlivém jednání obecního notáře ve Velkých Šarluhách.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 265, 27. V. 194; 734. IX.

o poměrech v ústavě Pasteurově.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 164, 7. XI. 1922; 346. VI.

o svévolném jednání policejního kapitána v Nitře.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o propuštění Marie Merlové, manželky Štěpána Kormose, řídící učitelky státní školy v Komárně.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 197, 9. III. 1923; 2478. VI.

o opomenutích zpozorovaných u administrativních úřadů v župě tekovské při ustanovení zastupit. sboru ve Velkých Šarluhách.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 204, 26. IV. 1923; 250. VII.

v disciplinární záležitosti Aloise Martinkovicse, učitele ve Velkých Šarluhách.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2108. VI.

o nepřiměřené potravní dani z vína.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 189, 16. II. 1923; 2178. VI.

ve věci náhrady ceny koní vdově po Tomáši Švajcerovi.

172, 23. XI. 1922; 901. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

o znovupřijetí Eleka Lovásza, železničního strážníka v Tornoku.

187, 13. II. 1923; 2148. VI.

odpov. 204, 26. IV. 1923; 250. VII.

o poukázání platu Ludevítu Cserébovi, železničnímu inspektoru.

187, 13. II. 1923; 2148. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

o. poukázání požitků Juliusovi Ledényimu, učiteli v Dolním Ďúradě.

187, 13. II. 1923; 2148. VI.

odpov. 209, 11. V. 1923; 319. VII.

v záležitosti vdovského zaopatření vdovy po Štefanu Kubovi.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 203, 24. IV. 1923; 236. VII.

o svévolném jednání finančního strážníka Josefa Kreska (Krška).

201, 17. IV. 1923; 32. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o nezákonitém postupu obvodního notáře v Dolním Dúradě.

201, 17. IV. 1923; 32. VII.

o hrazení škody Fráňovi Duchonyovi, způsobené mu za vpádu bolševiků.

203, 24. IV. 1923; 236. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o zaopatření sirotků po Štěpánu Kubovi.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 260, 11. IV. 1924; 500. IX.

o šikanování vinařů v obci Horný Ohaj.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o propuštění Eleka Lovásza.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o svévolném postupu četnického nadporučíka Františka Svozila, který zneužil své úřední moci.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

ve věci pense vdovy po poručíkovi dr. Gézovi Pély v Galante.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o nepřístojnostech pozorovaných ve správě spotřebních daní.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o anomáliích, pozorovaných při vydávání železničních lístků.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o bezpříkladně nedbalém spravování záležitostí invalidů.

221, 31. X. 1923; 48. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o divné ztrátě kandidátní listiny v obci Sete.

221, 31. X. 1923; 48. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o bezprávném zadržování platu učitele Aloise Martinkovicsa.

221, 31. X. 1923; 48. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o nesprávném postupu vůči Štefanu Muliczkému v Báňské Bystřici.

221, 31. X. 1923; 48. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o sužování obyvatelstva obilním kontingentem.

222, 5. XI. 1923; 90. VIII.

odpov. 261, 14. IV. 1924; 508. IX.

o štvanici proti učiteli Ant. Bemovi.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 252, 1. IV. 1924; 2229. IX.

o pohoršlivém chování školního inspektorátu v Nových Zámcích.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o odnětí cestovní výhody Ferd. Dudásovi, Imrichu Tarrovi, Janu Bogyóvi, Imrichu Pénzesovi, Ferd. Polyákovi v Ohaji (Aha).

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o zastavení pense Iloně Zimmermannové, rozené Kozelkové, vdově po Pavlu Zimmermannovi, kancelářskému úředníku v Báňské Šťávnici.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o anomáliích, pozorovaných při vydávání zbrojních pasů ve velkožupě nitranské.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o protizákonné manipulaci s cestovními pasy, prováděné okresním náčelníkem v Báňské Bystřici.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

o nezákonitém pensionování Imricha Varga, býv. úředního sluhy ve Vráblech.

241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o přeložení Fráni Tonheizera, zaměstnance v mincovně v Kremnici.

241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o propuštění Ilony Sommerové, býv. učitelky státní dětské opatrovny v Sabinově.

241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

odpov. 261, 14. IV. 1924; 508. IX.

o nezákonném jednání okresního náčelníka v Levicích odnětím pasu dr. Gyapaymu.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

o liknavém postupu župního úřadu v Nitře při poukazování pense Št. Brezánského.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 302, 20. XI. 1924; 387. X.

pro nezákonný postup četnictva ve Velkých Ripňanech (Nitra).

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

o nesprávném postupu generálního finančního ředit. v Bratislavě ve věci vdovské pense po Fráňovi Korányiovi.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

o skandální nedbalosti zemsk. úřadu pro péči o váleč. poškozence v Bratislavě.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

dodatek k odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

ve věci notářského platu.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 286, 16. IX. 1924; 1427. IX.

o nesprávném zdanění domácího soukenického průmyslu v Prievidzi a Německém Pravně.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 272, 12. VI. 1924; 866. IX.

o jazyku úředních novin velkožupy bratislavské.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 326, 10. III. 1925; 1269. X.

o zvláštním postupu finančního ředitelství v Bratislavě při uvolňování peněz při okolkování zadržených.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o přeložení Fráni Tonheizera, úředníka mincovny v Kremnici.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 280, 26. VI. 1924; 1119. IX.

o protizákon. postupu notáře v Jagersegu.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 284, 11. IX. 1924; 1324. IX.

o propuštění Imricha Varga.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 272, 12. VI. 1924; 866. IX.

o vrácení peněz, zadržených při kolkovací akci u generálního finančního ředitelství v Bratislavě.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

o nesprávném udělování výčepních licencí.

252, 1. IV. 1924; 229. IX.

odpov. 276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

o znalostech jazykových okresního náčelníka v Parkáni.

260, 11. IV. 1924; 499. IX.

odpov. 286, 16. IX. 1924; 1427. IX.

o nepravidelném postupu finančního ředitelství v Zlatých Moravcích.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1267. IX.

o soukromých pracích personálu pošt a železnic.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 286, 16. IX. 1924; 1427. IX.

o státní podpoře Ant. Bema, býv. učitele v Malém Kiare.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o poukázání nedoplatků a pense K. Košňárovi, pensionovanému obec. notáři.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o nezákonném postupu nitranského finanč. ředit. proti obyvatelstvu v Jágersegu.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

o zcela zvláštní právní praxi okres. náčelníka ve Vráblech.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1323. X.

ve věci pensionování notáře Edm. Szabó.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

o vymáhání kobliny řecko-katol. duchovního Andreje Zimy.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o zaopatření dětí Štefana Kuby.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

o neslýchané nezákonnosti, spáchané dělnickou pojišťovací pokladnou proti A. Szendeovi, zubaři v Bratislavě

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

proč byla Etelce Kloszové, dětské opatrovatelce v Náměstově, odňata pense.

295, 30. X. 1924; 36. X.

odpov. 371, 6. X. 1925; 1250. XI.

ve věci propuštění Št. Gigela, železničáře.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o invalidní rentě Jana Tótha ve Velkých Šuranech.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

o rodinném přídavku státních profesorů.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 333, 19. III. 1925; 1367. X.

o nezákonném postupu okresního náčelníka v Parkáni.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o liknavém vyřizování odvolání proti dávce z majetku.

329, 12. III. 1925; 1316. X.

odpov. 344, 3. VI. 1925; 139. XI.

pro nařízení čís. 24337/24, (označování provozoven), kterým se křivdí zubním technikům.

329, 12. III. 1925; 1316. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

o nepravidelném postupu železniční pokladny v Nových Zámcích.

337, 31. III. 1925; 4. XI.

odpov. 348, 23. VI. 1925; 296. XI.

o pensionování Heleny Sommerové, učitelky stát. dětské opatrovny v Sabinově.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 372, 7. X. 1925; 1344. XI.

o liknavém zpětném poukazání okolkovaných peněz J. Mészárosa v Tardoškedu.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o přeložení státní mincovny v Kremnici.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 348, 23. VI. 1925; 296. XI.

pro zneužívání úřední moci, spáchané velitelem četnické hlídky ve Farkašde a pro nekorektnosti okresního náčelníka.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

v záležitosti kobliny řecko-kat. duchovního Andora Zimy.

345, 4. VI. 1925; 190. XI.

v záležitosti vyvlastnění staveniště v obci Nádszeg (okres galantský).

345, 4. VI. 1925; 190. XI.

pro štvaní časopisu "Náš Kraj", vycházejícího v Prievidzi.

345, 4. VI. 1925; 190. XI.

o propuštění Štefana Gigela.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.

ve věci úpravy pense bývalých maďarských veřejných zaměstnanců.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.

o nelidském jednání četnictva v Köbölkutě.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

odpov. 364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o liknavém vydávání peněz zadržených při kolkování bankovek.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o sloučení obcí Magyarszögyén a Németszögyén.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o převzetí do služby, event. pensionování J. Bellovického, býv. zřízence vysoké školy báňské a lesnické v Štiavnici.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o bezzákoném postupu obecního notáře v Kremnici.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o odepření pense topičovi Janu Flaskárovi v Nové Žilině.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

o stranickém jednání četnictva ve Velkých Ripňanech.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

o zneužívání výčepních licencí.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

pro nespravedlivosti páchané při parcelaci v Dýmeši.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

o zvláštním hospodaření v státním stavebním úřadě v Bratislavě.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin proti § 24, bod 3 zák. čl. XIV z r. 1914)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

zpr. t. 4731; zprav. J. Maxian;

vydán: 311, 10. XII. 1924; 838-40. X.

advokátní komory v Turč. Sv. Martině za souhlas k disciplinárnímu řízení (pro neoprávněné používání razítka v jazyku maďarském)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

zpr. t. 4499; zprav. dr. Mazanec;

nevydán 255, 3. IV. 1924; 269-70. IX.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky)

250, 26. III. 1924; 154. IX.

zpr. t. 4698; zprav. J. Konečný;

vydán: 297, 11. XI. 1924; 206. X.

sedrie v Nitře (přečin těžkého poškození na těle podle § 310 tr. z. proti Růžičkovi a Hubáčkovi)

272, 12. VI. 1924; 868. IX.

zpr. t. 4743; zprav. J. Konečný;

vydán: 329, 12. III. 1925; 1316-7. X.

sedrie v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 a § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí 22. června 1924 v Šahách)

313, 15. XII. 1924; 890. X.

zpr. t. 5100; zprav. J. Rouček;

nevydán 351, 1. VII. 1925; 374. XI.

Volán k pořádku:

229, 22. XI. 1923; 419. VIII.ISP (příhlásit)