Emanuel Lehocký

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1930

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LEHOCKÝ Emanuel

XVI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - soc. pol. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - stát. zříz. - ústav. práv. - zahran. - zdrav. a živnost.

Řeč v rozpravě:

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1666. IX.

Věcná poznámka:

týkající se stanoviska býv. sloven. klubu k pittburské deklaraci.

31, 4. XII. 1920; 1266. II.ISP (příhlásit)