JUDr. Marek Gažík

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GAŽÍK Marek, dr.

XVII. voleb. kraj

L LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. práv. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - rozp. - ústav. a ústav. práv.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 22. prosince 1920, čís. 683 Sb. z. a ln., o opatření strojených hnojiv, t. 4057.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

Resoluce:

2 resol. k osnově zák. o státním rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se úpravy poměrů nestátních učitelů na Slovensku, poskytnutí výhod slovenským učitelům, jichž požívají učitelé exponovaní, otevření vysoké školy technické na Slovensku v r. 1925 a zrušení ministerstva unifikace.

236, 30. XI. 1923; 1151, 1163. VIII.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 1587 (jednotná soudcovská a advokátní zkouška).

59, 3. III. 1921; 2448. II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

21, 12. XI. 1920; 326. II.

o prodloužení lhůty organisace řádných soudů I. a II. stolice pro obvody soudních tabulí v Bratislavě a Košicích (zpr. t. 3224).

105, 7. XII. 1921; 1448. IV.

o obmezení působnosti porot v Podkarp. Rusi (zpr. t. 3383).

125, 25. I. 1922; 2528. IV.

o oddělení stát. finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarp. Rusi (zpr. t. 3392).

127, 26. I. 1922; 2610. IV.

o částečném zrušení zák. čl. LXIII z r. 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

133, 31. III. 1922; 172. V.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

169, 17. XI. 1922; 611. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. fin.).

231, 26. XI. 1923; 592. VIII.

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

263, 15. IV. 1924; 600. IX.

o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 5081).

333, 19. III. 1925; 1387. X.

Interpelace:

o nesprávném jednání při přidělování půdy trenčanského zemědělského inspektora, velkostankovského a malostankovského starosty,

t. 319. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 901. 28, 1. XII. 1920; 847. II.

v záležitosti četnictva v Slovenské Krajině,

t. 4617/VII. 267, 3. VI. 1924; 780. IX.

odpov. t. 4974/XV. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o zabavení 58. čísla "Slováka" ze dne 9. března 1924,

t. 4781/IX. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

odpov. t. 4808/IV. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zast. v Bratislavě (přečin pobuřování podle § 172, odst. 2 tr. z., spáchaný řečí, pronesenou na orelském sletu v Bánovcích)

179, 12. XII. 1922; 1587. VI.

zpr. t. 4492; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 255, 3. IV. 1924; 268. IX.

hlav. stát. zast. v Bratislavě (přečin utrhání na cti ca dr. Löwy)

194, 6. III. 1923; 2445. VI.

zpr. t. 4555; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 266, 27. V. 1924; 770-1. IX.

Volán k pořádku:

247, 6. III. 1924; 27. IX.ISP (příhlásit)