JUDr. Ladislav Daněk

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DANĚK Ladislav, dr.

XI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. pro dávku z majetku - im. - inkompatib. a ústav.-práv.

Návrhy:

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o právu původském (t. 447) k §§ 23 a 35.

38, 23. VI. 1926; 2509, II.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 27 (im. J. Mayera).

11, 25. II. 1926; 508, I.

im. výb. zpr. t. 32 (im. dr Šmerala).

11, 25. II. 1926; 509, I.

im. výb. zpr. ústní (návrh posl. Fedora na udělení důtky posl. Prokešovi a Ostrému).

11, 25. II. 1926; 509, I.

im. výb. zpr. t. 130 (im. dr Jurigy).

16, 17. III. 1926; 1023, I.

im. výb. zpr. t. 140 (im. E. Šafranko).

24, 27. V. 1926; 1284, II.

im. výb. zpr. t. 154 (im. N. Sedorjaka).

27, 8. VI. 1926; 1373, II.

im. výb. zpr. t. 384 (im. dr Sterna).

47, 17. XI. 1926; 301, III.

im. výb. zpr. t. 159 (im. N. Sedorjaka).

48, 18. XI. 1926; 331, III.

im. výb. zpr. t. 211 (im. Fr. Janalíka).

48, 18. XI. 1926; 333, III.

im. výb. zpr. ústní (udělení důtky A. Pohlovi a Th. Hackenbergovi k návrhu dr Engliše).

56, 9. XII. 1926; 1249, doslov 1252, III.

im. výb. zpr. t. 664 (im. J. Prokeše).

57, 10. XII. 1926; 1376, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 781 (zákon, kterým se prodlužuje platnost ustanovení zákona ze dne 2. VII. 1924, č. 164 Sb. z., kterým se mění a doplňuje zák. čl. I z r. 1911 o civilním řízení soudním).

58, 15. XII. 1926; 1437, doslov 1440, III.

vyjádření o resol. 60, 16. XII. 1926; 1566, III.

im. výb. zpr. t. 677 (im. J. Haruse).

58, 15. XII. 1926; 1462, III.

im. výb. zpr. t. 758 (im. B. Jílka).

62, 15. II. 1927; 1665, III.

im. výb. zpr. t. 383 (im. dr Schollicha).

63, 15. III. 1927; 44, doslov 44, IV.

im. výb. zpr. t. 386 (im. I. Majora).

63, 15. III. 1927; 44, doslov 46, IV.

im. výb. zpr. t. 639 (im. dr Hanreicha).

70, 29. III. 1927; 387, IV.

im. výb. zpr. t. 662 (im. Fr. Matznera).

74, 7. IV. 1927; 652, IV.

im. výb. zpr. t. 673 (im. A. Hlinky).

74, 7. IV. 1927; 654, IV.

im. výb. zpr. t. 675 (im. J. Haruse).

74, 7. IV. 1927; 654, IV.

im. výb. zpr. t. 685 (im. K. Hablicka).

75, 26. IV. 1927; 690, IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 974 (zákon, jímž se mění některá ustanovení trestních řádů a zřizují soudní lékařské rady).

84, 9. VI. 1927; 1586, IV.

oprava tiskové chyby 1593, IV.

vyjádření o resoluci 1594, IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1118 (směnečný zákon); prodloužení lhůty.

98, 12. VII. 1927; 2510, IV.

im. výb. zpr. t. 823 (im. A. Chalupy).

98, 12. VII. 1927; 2515, IV.

im. výb. zpr. t. 825 (im. H. Bartela).

98, 12. VII. 1927; 2515, IV.

im. výb. zpr. t. 826 (im. A. Schmerdy).

98, 12. VII. 1927; 2516, IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1172 (zákon, jímž se mění a doplňuje ustanovení §§ 185, 221, 233 a 245 obecného horního zákona ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z.).

102, 25. X. 1927; 22, V.

vyjádření o resolucích 104, 23. XI. 1927; 18, V.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1255 (zákon o zařízení a působnosti báňských úřadů).

104, 23. XI. 1927; 19, doslov 31, V.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1248 (směnečný zákon).

116, 13. XII. 1927; 7, V.

vyjádření o resoluci 28, V.

im. výb. zpr. t. 378 (im. B. Jílka a A. Neuratha).

122, 19. I. 1928; 28, V.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1416 (zákon, kterým se stanoví doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni).

127, 1. II. 1928; 16, doslov. 21, V.

vyjádření o resol. 128, 7. II. 1928; 33, V.

im. výb. zpr. t. 889 (im. dr Jurigy a Fl. Tománka).

127, 1. II. 1928, 23, V.

im. výb. zpr. t. 970 (im. R. Böhma).

127, 1. II. 1928; 26, V.

im. výb. zpr. t. 959 (im. M. Kubicsko).

128, 7. II. 1928; 33, V.

im. výb. zpr. t. 980 (im. I. Majora).

128, 7. II. 1928; 34, V.

im. výb. zpr. t. 967 (im. M. Kubicsko).

128, 7. II. 1928; 34, V.

im. výb. zpr. t. 1311 (im. J. Stříbrného).

129, 8. II. 1928; 58, V.

im. výb. zpr. t. 1312 (im. J. Stříbrného).

129, 8. II. 1928; 58, V.

im. výb. zpr. t. 1309 (im. Al. Beneše).

136, 16. III. 1928; 114, VI.

im. výb. zpr. t. 1313 (im. dr Lukavského).

136, 16. III. 1928; 115, VI.

im. výb. zpr. t. 1316 (im. A. Zápotockého).

136, 16. III. 1928; 116, VI.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1528 (zákon o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného).

142, 14. VI. 1928; 6, doslov 31, VI.

im. výb. zpr. t. 1362 (im. J. Honzla).

142, 14. VI. 1928; 43, VI.

im. výb. zpr. t. 1364 (im. M. Kubicsko).

142, 14. VI. 1928; 43, VI.

im. výb. zpr. t. 1369 (im. J. Matika).

142, 14. VI. 1928; 44, VI.

im. výb. zpr. t. 1366 (im. J. Hakena).

143, 15. VI. 1928; 8, VI.

im. výb. zpr. t. 1367 (im. dr Sterna).

143, 15. VI. 1928; 8, VI.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1644 (návrh sen. Donáta, dr Reyla, dr Brabce, Thoře, dr Kovalika, Zulegera, Böhra a druhů na změnu hlavy II zákona o organisaci politické správy ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z.).

148, 26. VI. 1928; 35, VI.

doslov 150, 28. VI. 1928; 58, VI.

im. výb. zpr. t. 1515 (im. J. Hvozdzíka).

151, 10. VII. 1928; 35, VI.

im. výb. zpr. t. 1516 (im. J. Hakena).

154, 13. VII. 1928; 13, VI.

im. výb. zpr. t. 1517 (im. J. Davida).

154, 13. VII. 1928; 14, VI.

im. výb. zpr. t. 1519 (im. K. Śliwky).

154, 13. VII. 1928; 14, VI.

im. výb. zpr. t. 1640 (záležitost dr Šmerala).

155, 14. VII. 1928; 25, VI.

im. výb. zpr. t. 1518 (im. J. Hakena).

155, 14. VII. 1928; 29, VI.

im. výb. zpr. t. 1668 (im. dr Gáti).

184, 26. II. 1929; 33, VII.

im. výb. zpr. t. 1678 (im. B. Jílka a dr Sterna).

185, 28. II. 1929; 72, VII.

im. výb. zpr. t. 1640 (záležitost K. Kreibicha).

186, 1. III. 1929; 38, VII.

im. výb. zpr. t. 1702 (im. J. Petera).

188, 7. III. 1929; 33, VII.

im. výb. zpr. t. 2196 (záležitost dr B. Šmerala).

195, 26. IV. 1929; 25, VIII.

im. výb. zpr. t. 2060 (im. J. Hakena).

200, 4. VI. 1929; 33, VIII.

im. výb. zpr. t. 2064 (im. J. Špačka).

200, 4. VI. 1929; 33, doslov 36, VIII.

im. výb. zpr. t. 2065 (im. dr Budaye).

200, 4. VI. 1929; 37, VIII.

im. výb. zpr. t. 2068 (im. J. Bečko).

200, 4. VI. 1929; 37, VIII.

im. výb. zpr. t. 2066 (im. V. Mikulíčka).

202, 7. VI. 1929; 45, doslov 53, VIII.

im. výb. zpr. t. 2062 (im. Fl. Tománka).

203, 11. VI. 1929; 19, VIII.

im. výb. zpr. t. 2069 (im. Fl. Tománka).

205, 13. VI. 1929; 44, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část první.

80, 5. V. 1927; 1080, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

91, 28. VI. 1927; 1933, IV.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

107, 26. XI. 1927; 13, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. fin., o prohlášení min. financí dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 110, VII.

Interpelace:

o službě četnictva, t. 1017/I.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1212/V.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o zřízení čekárny v Černovicích u Brna, t. 1163/XV.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1280/V.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

Dotazy:

o obsazení místa učitele I. odboru při měšťanské škole v Lomnici, školní okres Tišnov, Morava.

15, 16. III. 1926; 854, I.

odpov. 26, 1. VI. 1926; 1326, II.

o protizákonných osnovách českých pomocných škol v Brně.

15, 16. III. 1926; 854, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o kontrole programů vysílaných rozhlasovými stanicemi radiovými.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

ve věci městské spořitelny v Tišnově.

36, 19. VI. 1926; 2275, II.

odpov. 56, 9. XII. 1926; 1227, III.

o persekuci katolického učitelstva okresním školním inspektorem Al. Menšíkem v Boskovicích.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

v záležitosti odprodeje spáleniště mlýna obci Uherčicím.

50, 22. XI. 1926; 433, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o reorganisaci okresních školních výborů.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

o nezákonném vyvěšení praporu při výstavě ve Filadelfii.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

odpov. 93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

o vybudování čekárny ve stanici Troubsko-Bosonohy u Brna.

76, 29. IV. 1927; 708, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 6, V.

o maturitních thematech na českém reálném gymnasiu na Starém Brně.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 8, V.

o pohromě krupobitím v obcích na Kunštátsku a Boskovicku na Moravě.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

o poměrech na obecné škole v Ořechově u Brna.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 8, V.

o okamžité pomoci postiženým živelní pohromou v okresích brněnském a vyškovském, zvláště v obcích Tvarožné, Velaticích, Hostěhrádkách, Holubicích, Medlánkách, Šlapanicích, Slatině atd.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 8, V.

o okamžité pomoci postiženým živelní pohromou v obcích: Hrušky, Sivice, Rešov, Zbýšov, Prace, Šaratice okresu vyškovského, dále Rebešovice, Rajhradice okresu židlochovického, dále Jiříkovice, Bedřichovice, Podolí, Horákov, Holásky, Telnice okresu Brno-venkov, dále Rybníky, Mor. Krumlov, Vémyslice, Dobelice okresu Mor. Krumlov, Černovice, Brněnské Ivanovice v okresu Brno-město.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 8, V.

o agitaci pro odhlašování dětí z náboženské výchovy ve škole.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 35, V.

o nepřístojnostech na škole v Archlebově.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

o volbě volitelů pro volbu delegáta zemědělské rady v okresu tišnovském na Moravě.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 148, 26. VI. 1928; 3, VI.

o poskytnutí zvláštního příplatku zaměstnancům státních drah v Brně.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o započtení vojenské služby do postupu státních zaměstnanců, býv. poddůstojníků z povolání.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 191, 13. III. 1929; 4, VII.

o jmenování Jana Kocana definitivním profesorem na reál. gymnasiu v Králové Poli.

190, 12. III. 1929; 3, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o případě učitele Janko Kariena ze Slovenska na škole v Jindřichově, polit. okres Hranice na Moravě.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.ISP (příhlásit)