JUDr. Ludwig Czech

Narozen: v roce 1870
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CZECH Ludwig, dr.

VI. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. in. - Stál. - ústav.- práv. a zahr.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národního shromáždění, t. 51.

7, 16. II. 1926; 265, I.

aby byl podán vládní návrh o úpravě národních poměrů a aby byl přikázán národnostnímu výboru, který jest zříditi podle § 22 jedn. řádu, t. 204.

16, 17. III. 1926; 1030, I.

na neprodlené vyšetření událostí na Havlíčkově náměstí, t. 325.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

podle § 75 ústav. listiny resp. § 66 jedn. řádu na vyslovení nedůvěry vládě pro předložení vládního návrhu o volebním právu branné moci a četnictva t. 988.

76, 29. IV. 1927; 722, IV.

na vydání zákona o výkonu vazby na politických provinilcích, t. 1149.

98, 12. VII. 1927; 2504, IV.

na zrušení cukerního cla, t. 1771.

159, 13. IX. 1928; 5, VI.

na sněmovní přezkoumání hospodaření veškerého cukerního průmyslu a s ním souvisících výrobních odvětví, především pěstění řepy, t. 1776.

159, 13. IX. 1928; 5, VI.

na změnu zákona o státních starobních podporách, t. 2384.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

44 pozměňov., 80 event. návrhů k osnově zák. o změně celního sazebníku (t. 360) ku čl. I.-IX.

30, 11. VI. 1926; 1751-1779, II.

84 pozměňov., 6 doplňov. a 17 event. návrhů k osnově zák. o organisaci politické správy (t. 1101).

93, 1. VII. 1927; 2214-2255, IV.

na zřízení 18členného výboru ku prozkoumání restrikce stát. zaměstnanců.

11, 25. II. 1926; 507, I.

aby se sněmovna usnesla podle § 40 ústavní listiny požádati ministra vnitra, aby se dostavil do dnešní schůze posl. sněmovny a podal vysvětlení o událostech dne 2. března 1926 v Karlových Varech.

12, 4. III. 1926; 572, I.

aby o prohlášení min. předsedy J. Černého ze 24. III. 1926 byla zahájena rozprava.

17, 24. III. 1926; 1062, II.

podle 2. odstavce § 46 jednacího řádu, aby se předseda vlády dostavil do dnešní schůze poslanecké sněmovny a učinil prohlášení o stanovisku vlády k otázce cel.

19, 6. V. 1926; 1136, II.

podle § 23, odst. 3 jedn. ř., aby sněmovna změnila zamítavé usnesení inciativ. výboru o návrhu dr Czecha t. 204 stran úpravy národních poměrů.

23, 26. V. 1926; 1251, II.

podle § 47 odst. 2 jedn. rádu na vrácení t. 320 (změna celního sazebníku) výb. zeměd. a rozp.

28, 9. VI. 1926; 1395, II.

podle § 47 odst. 2 na odročení jednání o osnově t. 320 (změna celního sazebníku).

28, 9. VI. 1926; 1395, II.

11 návrhů podle § 46 odst. 2 j. ř., aby se do schůze dostavili a učinili prohlášení, stran vydání zákona (t. 360) o změně celního sazebníku: min. zemědělství, obchodu, financí, zásobování, zahraničí, předseda vlády a min. soc. péče.

30, 11. VI. 1926; 1688-1689, II.

na přechod k pořadu přes osnovu t. 360 (celní sazebník).

30, 11. VI. 1926; 1688, II.

na vrácení t. 360 (změna celního sazebníku) výboru zahr., zásob., živn. a novému celnímu, který se má zvoliti.

30, 11. VI. 1926; 1741, II.

na zahájení rozpravy o prohlášení předsedy vlády J. Černého o komunistických proticelních demonstracích v Praze 11. VI. 1926.

31, 12. VI. 1926; 1834, II.

podle § 23 odst. 6 jedn. ř., aby vlastní návrh t. 204 o úpravě národních poměrů, o němž inic. výb. nerozhodl včas, přikázán byl předsedou posl. sněm. výboru ústav.-práv.

37, 22. VI. 1926; 2401, II.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. předsedy dr Švehly ze 14. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 19, III.

podle § 23, odst. 6 jedn. řádu, aby iniciativní návrhy:

na neprodlené vyšetření událostí na Havlíčkově náměstí v Praze (t. 325),

o ustanovování válečných poškozenců, prominutí přeplatků a zrušení okresních úřadů (t. 551),

aby byla poskytnuta podpora obětem živelní pohromy v okresech sušickém a klatovském (t. 554),

na změnu zákona o požitcích válečných poškozenců (t. 556),

aby byla ihned poskytnuta pomoc obětem živelní pohromy ve Vimperku (t. 565),

aby byla neodkladně poskytnuta pomoc obětem živelní pohromy v obcích Bukově, Boštěšicích a Skoroticích (t. 566),

o jichž přidělení výbor iniciativní včas, to jest ve lhůtě 30denní, nerozhodl, přikázány byly předsedou sněmovny příslušným výborům.

48, 18. XI. 1926; 320, III.

podle § 46, odst. 2 jedn. řádu, aby se sněmovna usnesla, že předseda vlády má se dostaviti do nejbližší schůze sněmovny a podati zprávu o věci Cyrila Koburka.

51, 23. XI. 1926; 487, 555, III.

podle § 47 jedn. řádu, aby se přes osnovu finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) přešlo k pořadu.

51, 23. XI. 1926; 555, III.

podle 2. odstavce § 46 jedn. řádu návrh, aby se ministr vnitra dostavil do schůze posl. sněmovny a podal vysvětlení o neoprávněném zamezení řádně ohlášené přednášky Anděly Balabanové "O fašismu a italském dělnickém hnutí a Mussolinim".

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby předseda vlády dr Švehla a ministr vnitra J. Černý dostavili se do sněmovny a přesně vyložili stanovisko vlády ke správní reformě (t. 1101 a 1102).

91, 28. VI. 1927; 1990, IV.

aby se přes osnovu zákona o organisaci politické správy a zák. o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102) přešlo k pořadu.

92, 30. VI. 1927; 2089, IV.

podle § 58 jedn. řádu, aby při hlasování na přechod k pořadu o osnově zákona o organisaci politické správy a zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102) byly hlasy sečteny.

92, 30. VI. 1927; 2089, IV.

podle § 58 jedn. ř. na sčítání hlasů při hlasování o pozměňov. návrzích ke kapit. 5, 17, tit. 1, § 3, kapit. 20 a resol. návrzích ke kapit. 5 stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 74, V.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka, o zvýšení ceny cukru, byla zahájena rozprava ve 158. schůzi

157, 6. IX. 1928; 52, VI.

aby o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí byla ihned zahájena rozprava.

159, 13. IX. 1928; 7, VI.

aby o prohlášení min. veřejných prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928 byla ihned zahájena rozprava.

165, 18. X. 1928; 32, VII.

aby náměstek předsedy vlády dr Šrámek dostavil se do schůze posl. sněmovny a učinil prohlášení o politické situaci.

178, 18. XII. 1928; 4, VII.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci se zahájila rozprava ihned.

178, 18. XII. 1928; 5, VII.

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby ministr veřejných prací byl vyzván dostaviti se do dnešní schůze podati zprávu o opatřeních vlády proti následkům eventuelní povodně.

184, 26. II. 1929; 33, VII.

Resoluce:

17 resol. k osnově zák. o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1782-1783, II.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahran. dr Beneše o madarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98); mluví o prováděcích nařízeních k jazykovému zákonu.

9, 18. II. 1926; 304, I.

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

13, 11. III. 1926; 673, I.

o imun. J. Haruse, B. Jílka, J. Knejzlíka, K. Kreibicha, E. Šafranko, J. Dědiče, G. Elstnera, dr Franke, K. Haiblicka, J. Hakena, Č. Hrušky, G. Kollarikové, M. Kršiaka, L. Landové-Štychové, J. Majora, V. Mikulíčka, A. Můni, J. Netolického, A. Neuratha, J. Štětky, F. Zeminové, H. Bergmanna, V. Bolena, M. Čulena, E. Hirschla, J. Lance a N. Sedorjaka (t. 520 a 523).

41, 25. VI. 1926; 2641, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléh. interp. v otázkách hospodářských (t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594).

44, 19. X. 1926; 81, III.

o návrhu. dr Czecha a druhů, aby vládě byla vyslovena nedůvěra pro podání návrhu o volebním právu vojínů (t. 988)

76, 29. IV. 1927; 726, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102)

93, 1. VII. 1927; 2199, IV.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odst. 1. zák. ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644)

149, 27. VI. 1928; 3, VI.

o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev)

178, 18. XII. 1928; 21, VII.

Prohlášení:

jménem něm. soc. dem. strany dělnické o stanovisku této strany k politické situaci vzniklé nastoupením vlády J. Černého; učiněno za rozpravy o úpravě obchodních styků mezi RČS a král. Bulharským ze 16. X. 1925 (t. 122).

17, 24. III. 1926; 1071, II.

Věcná poznámka:

v níž reaguje na vývody posl. Stivína za rozpravy o prohlášení min. zahran. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (nal. interp. t. 98)

10, 19. II. 1926; 445, I.

Námitky:

proti omezení řečnické lhůty při projednávání osnovy zákona na změnu celního sazebníku (t. 360)

28, 9. VI. 1926; 1404, II.

proti zápisu o 36 schůzi posl. sněmovny; hlasování o zák., jímž se upravují platy duchovenstva (t. 323)

45, 20. X. 1926; 221, III.

proti postupu oznamování textových změn pří t. 1000 (daně přímé) u příležitosti druhého čtení osnovy.

83, 11. V. 1927; 1563, IV.

proti sloučení rozpravy o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102)

90, 27. VI. 1927; 1850, IV.

event. námitka proti řečnické lhůtě o osnovách zákona o organisaci politické správy a zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102) s návrhem, aby řečnická lhůta byla jednohodinná.

90, 27. VI. 1927; 1851, IV.

proti dennímu pořadu 91. schůze s návrhem, aby předlohy t. 1101 a 1102 (organisace pol. správy a volby zem. a okres. zastup.) byly sňaty s pořadu.

90, 27. VI. 1927; 1885, IV.

Interpelace:

naléhavá, o jazykovém nařízení, t. 112.

11, 25. II. 1926; 474, I.

naléhavá, o výjimečných opatřeních policejního ředitelství v Karlových Varech, t. 190.

18, 24. III. 1926; 1082, II.

odpov. t. 256.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

naléhavá, o postupu policie proti klidným demonstrantům, t. 445.

34, 17. VI. 1926; 2181, II.

odpov. t. 462.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

naléhavá, o hospodářské krisi a drahotě, t. 585.

42, 14. X. 1926; 19, III.

naléhavá, o pronásledování svazu socialistické mládeže, t. 1877.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

odpov. t. 1954.

183, 15. II. 1929; 51, VII.

o odročení odzbrojovací konference, t. 97/X.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 309/XVII.

32, 13. VI. 1926; 1846, II.

že ve Vejprtech byla zakázána veřejná schůze lidu, t. 227/XVII.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 593/VIII.

46, 11. XI. 1926; 237, II.

že byla rozpuštěna schůze něm. soc. dem. strany dělnické, která se konala v Praze dne 25. XI. 1926, t. 776/III.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

odpov. t. 1076/IX.

93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

o provádění censury v rozhlase, t. 955/III.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1221/IV.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

o situaci v zahraniční politice, t. 1122/IX.

101, 14. VII. 1927; 2620, IV.

odpov. t. 1408/X.

125, 26. I. 1928; 3, V.

aby byl vydán jednací řád okres. a zem. zastupitelstev, t. 1495/XXIV.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1768/V.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o zákazu demonstrace soukromých zaměstnanců, t. 1615/XVI.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1892/XV.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

o zrušení trestu smrti, t. 1713/VI.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 1999/XVI.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

o chování italského konsula v Mor. Ostravě, jehož nelze prostě kvalifikovati, t. 1713/XV.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

o zkracování německé péče o mládež při rozdělování státních subvencí, t. 1714/IV.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

o událostech v Boroňavě u Chustu na Podkarpatské Rusi, t. 1788/XII.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 1978/XIV.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o novém podloudném doprav vání zbraní do Maďarska, t. 1970/V.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

odpov. t. 2201/XIV.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

Dotazy:

k předsedovi posl. sněm. stran zamítnutí návrhu, aby byla ihned svolána posl. sněmovna.

13, 11. III. 1926; 699, I.

odpov. předs. posl. sněm. 699, I.

k předs. posl. sněm. podle § 70 jedn. ř., proč dosud nedošlo ke svolání porad klubovních předsedů podle § 17 jedn. r. a zda jest předs. posl. sněm. ochoten porady tyto budoucně svolávati pravidelně.

19, 6. V. 1926; 1137, II.

odpov. předs. posl. sněm. 1137, II.

k předs. posl. sněm, v němž protestuje proti použití § 57, odst. 2 jedn. ř., při hlasování o celním sazebníku, dovozuje, že nebylo ho použito správně.

41, 25. VI. 1926; 2659, II.

odpov. předs. posl. sněm. 2659, II.

k předs. posl. sněm. podle. § 70 jedn. ř., v němž se táže po vyřízení svého návrhu na zřízení výboru pro jednací řád a dotýká se pravidelného svolávání schůzí klubovních předsedů.

63, 15. III. 1927; 16, IV.

odpov. předs. posl. sněm. 16, IV.

podle § 70 jedn. ř. o svolávání konferencí klubovních předsedů.

204, 11. VI. 1929; 6-7, VIII.

odpov. předs. posl. sněm. 6-7, VIII.ISP (příhlásit)