Marek Čulen

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČULEN Marek

XV. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Vystoupil z klubu komunist. a stal se členem klubu Leninovců (oznámeno 30. VI. 1929).

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1673, II.

o vlastní imunitní záležitosti (t. 341)

63, 15. III. 1927; 42, IV.

o vlastní imunitní záležitosti (t. 650)

72, 31. III. 1927; 533, IV.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (dvojnásobný přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 2, § 8, č. 3, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 a přestupek rozšiřování nepravdivých zpráv podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky, spáchané výroky dne 17. VIII. 1924 na veřejném shromáždění v Sekulách)

7, 16. II. 1926; 270, I.

žád. odvolána 120, 17. I. 1928; 13, V.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil výroky na schůzi v Trnavě dne 1. V. 1924)

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 650; zprav. Al. Beneš;

vydán: 72, 31. III. 1927; 532-5, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin šíření nepravdivých zpráv podle § 18, č. 1 a 3 téhož zákona, jichž se dopustil na táboru lidu dne 13. XII. 1925 v Losorne)

19, 6. V. 1926; 1104, II.

zpr. t. 430; zprav. dr Slávik;

vydán: pouze pro přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.

58, 15. XII. 1926; 1463-5, III.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výrokem na schůzi 1. I. 1925 v Kútech)

19, 6. V. 1926; 1104, II.

zpr. t. 341; zprav. V. Votruba;

vydán: 63, 15. III. 1927; 41-3, IV.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vyřízení odloženo 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

sedrie v Bratislavě (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 6. IV. 1926 ve Smolinsku)

43, 15. X. 1926; 44, III.

zpr. t. 899; zprav. dr Ravasz;

nevydán 114, 6. XII. 1927; 20, V.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin urážky na cti tiskem podle § 488 tr. z.)

86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

zpr. t. 1546; zprav. inž. Hrdina,

vydán: 160, 17. IX. 1928; 6, VI.

polic. ředit. v Bratislavě (přestupek nařízení býv. uh. ministerstva vnitra ze dne 21. II. 1898, č. 1136 pres.)

107, 26. XI. 1927; 41, V.

zpr. t. 1513; zprav. dr Ravasz;

nevydán 154, 13. VII. 1928; 13, VI.

kraj. s. v Bratislavě (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II, č. 1, 2, § 8, č. 1 zák. čl. XLI/1914, přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI/1914 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

Volán k pořádku:

72, 31. III. 1927; 533, IV.

90, 27. VI. 1927; 1853, IV.ISP (příhlásit)