Ján Čillik

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČILLIK Ján

XVIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. soc.-pol. - ústav.-práv. a živn.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914)

157, 6. IX. 1928; 11, VI.ISP (příhlásit)