František Červinka

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČERVINKA František

I A. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za dr Beneše E., který se 8. VII. 1926 vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 42, 14. X. 1926; 3, III.

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1584, III.

Slib vykonal 42, 14. X. 1926; 4, III.

Byl členem výb. im. - in. - soc.-pol. - zásob. - zeměd. a živn.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami, t. 1060.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o náhradě ošetřovacích útrat za příslušníky hlavního města Prahy ve všeobecné nemocnici v Praze (t. 1417)

127, 1. II. 1928; 9, V.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619)

145, 21. VI. 1928; 76, VI.

o vlád. návrhu zák., jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 45, VI.

o III. a IV. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi RČS a Polskem (t. 1849 a 1850), o smlouvě mezi týmiž státy o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky (t. 1975) a o smlouvě mezi RČS a Německem o hraniční Odře (t. 1976); obírá se mimořádnými poměry vyvolanými krutými mrazy.

184, 26. II. 1929; 28, VII.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356)

209, 24. VI. 1929; 3, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o povolení přiměřeného obnosu na ošacování a stravování chudé mládeže a dětí nezaměstnaných, t. 1388.

124, 25. I. 1928; 55, V.

odpov. t. 1428.

125, 26. I. 1928; 50, V.

naléhavá, o katastrofální finanční krisi nemocenských pojišťoven, t. 2009.

192, 20. III. 1929; 61, VIII.

odpov. t. 2139.

193, 21. III. 1929; 4, VIII.

o zadávání skladů tabáku a trafik osobám dobře hospodářsky situovaným a zabezpečeným, na úkor těžkých válečných invalidů, t. 1643/X.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1957/IV.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o hazardování miliony Kč poplatnických peněz předraženou koupí a nemožnou nástavbou domů v Praze-II., Štěpánská ul. čp. 644 (nové 37), t. 1688/VIII.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2095/XVII.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.ISP (příhlásit)