Jan Černý

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČERNÝ Jan, inž.

III. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. a zeměd.

Návrhy:

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí řek na českém severovýchodě, postiženým živelními pohromami, t. 105.

11, 25. II. 1926; 474, I.

Zpravodajem:

doprav. výb. zpr. t. 246 (zákon, kterým se povoluje užíti dlužních úpisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů).

21, 18. V. 1926; 1225, 1235, II.

zeměd. výb. zpr. t. 511 (finanční podpora elektrisace venkova).

41, 25. VI. 1926; 2568, doslov 2578, II.

zeměd. výb. zpr. t. 519/I (návrhy, týkající se živelních pohrom).

46, 11. XI. 1926; 240, doslov 266, III.

rozp. výb. zpr. t. 1175 (zákon o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických).

101, 14. VII. 1927; 2671, IV.

zeměd. výb. zpr. t. 1086 (zákon, kterým se zrušují některé předpisy omezující volné nakládání nemovitostmi v Podkarpatské Rusi).

104, 23. XI. 1927; 14, doslov 17, V.ISP (příhlásit)