Edmund Burian

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1935

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BURIAN Edmund

XI. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. im. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. - soc.-pol. a zahr.

Vystoupil z klubu poslanců komunistické strany Československa a stal se členem klubu poslanců komunistické strany Československa-Leninovců.

207, 18. VI. 1929; 53, VIII.

Návrhy:

na okamžité poskytnutí nejméně 5 milionů Kč na první pomoc a odškodnění obyvatel města Mikulova, postižených požárem, t. 262.

21, 18. V. 1926; 1222, II.

na poskytnutí okamžité pomoci postiženým katastrofální průtrží mračen a velkou povodní na Brněnsku, t. 1201.

102, 25. X. 1927; 17, V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955) k § 1.

180, 19. XII. 1928; 33, VII.

na vrácení imunit. záležitosti J. Majora (t. 389) výb. imunit.

65, 17. III. 1927; 170, IV.

na vrácení imunit. záležitosti G. Steinera (t. 437) výb. imunit.

70, 29. III. 1927; 380, IV.

na vrácení imunit. záležitosti J. Majora (t. 907) výb. imunit.

126, 31. III. 1928; 29, V.

na vrácení imunit. záležitosti V. Mikulíčka (t. 1328) výb. imunit.

138, 22. III. 1928; 72, VI.

na vrácení imunit. záležitosti B. Jílka (t. 1514) výb. imunit.

155, 14. VII. 1928; 28, VI.

na vrácení imunit. záležitosti J. Haruse (t. 1537) výb. imunit.

156, 14. VII. 1928; 3, VI.

na vrácení imunit. záležitosti J. Štětky (t. 1540) výb. imunit.

156, 14. VII. 1928; 8, VI.

aby v rozpravě o osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777) řečnická lhůta nebyla omezena.

162, 19. IX. 1928; 13, VI.

na vrácení imunit. záležitosti Č. Hrušky (t. 1598) výb. imunit.

181, 20. XII. 1928; 38, VII.

na vrácení imunit. záležitosti B. Jílka (t. 1670) výb. imunit.

181, 20. XII. 1928; 41, VII.

na vrácení imunitní věci J. Hakena (t. 1928) výb. imunit.

181, 20. XII. 1928; 43, VII.

podle § 46, odst. 2 j. ř., aby se předseda vlády dostavil do schůze sněmovny, v níž návrh bude schválen, a sdělil stanovisko vlády ke článku "A přece železný kruh kolem Sovětského Ruska" z časopisu "Večer" dne 17. XII. 1928.

183, 15. II. 1929; 48, VII.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245), v níž pojednává o zemědělských clech a protestuje proti zahraniční politice RČS.

19, 6. V. 1926; 1120, II.

o změně celního sazebníku (t. 360); mluví o. čsl. soudnictví.

30, 11. VI. 1926; 1644, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429)

36, 19. VI. 1926; 2282, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670)

51, 23. XI. 1926; 531, III.

o imunitní záležitosti J. Majora (t. 389)

65, 17. III. 1927; 168, IV.

o imunitní záležitosti Jos. Petera (t. 413)

65, 17. III. 1927; 172, IV.

o imunitní záležitosti G. Steinera (t. 437)

70, 29. III. 1927; 378, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zák. o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102)

92, 30. VI. 1927; 2065, IV.

o imunitní záležitosti J. Majora (t. 907)

126, 31. I. 1928; 27, V.

o imunitní záležitosti B. Jílka (t. 1514)

155, 14. VII. 1928; 26, VI.

o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 39, VI.

o vlád. návrhu zák., jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 59, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 42, VII. 

o zákonu o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955)

179, 19. XII. 1928; 34, VII.

při imunitní věci Č. Hrušky (t. 1598)

181, 20. XII. 1928; 36, VII.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 2100) a o zákonu o elektrisačním fondu (t. 2103)

190, 12. III. 1929; 27, VII.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), v níž reaguje na vývody posl. Malíka, týkající se jeho řeči v rozpravě.

164, 21. IX. 1928; 147, VI.

Interpelace:

naléhavá, o konfiskaci deníku "Rovnost" v Brně, t. 834.

64, 16. III. 1927; 115, IV.

odpov. t. 864.

64, 16. III. 1927; 115, IV.

naléhavá, o konfiskaci zprávy o procesu před divisním soudem v Brně v časopise "Rovnost" v Brně, t. 949.

81, 6. V. 1927; 1338, IV.

odpov. t. 987.

82, 10. V. 1927; 1557, IV.

naléhavá, o konfiskaci deníku komunistické strany v Brně "Rovnosti", t. 956.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

odpov. t. 986.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

naléhavá, o konfiskaci časopisu "Rovnost" v Brně, č. 254, 255 a 259, t. 1828.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. t. 1901.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

o poměrech v československé zbrojovce v Brně, t. 181/XXII.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 309/XII.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o železničním neštěstí na nádraží v Brně, t. 989/VI.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 1212/XVII.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o persekuci žáků středních škol v Brně, t. 1471/XI.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1568/XVII.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

Dotazy:

o justiční křivdě, spáchané na dělníku Františku Mlčochovi.

13, 11. III. 1926; 598, I.

odpov. 21, 18. V. 1926; 1221, II.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. na Kladně (přestupek podle §§ 3, 19 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1908; zprav. dr Ravasz;

nevydán 192, 20. III. 1929; 58, VIII.

okr. s. v Ivančicích (přestupek podle § 3 a § 19 zákona č. 135 ř. z. z r. 1867)

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

zem. tr. s. v Brně (zločin podle § 87 tr. z., přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího)

165, 18. X. 1928; 7, VII.ISP (příhlásit)