Franz Budig

Narozen: v roce 1870

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUDIG Franz

XI. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br.

Zemřel 3. I. 1928.

120, 17. I. 1928; 4, V.

Za něho nastoupil Hawelka Rudolf.

Návrhy:

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obyvatelům z Modřic a sousedních obcí, těžce postižených živelními pohromami následkem průtrže hráze řeky Svratky, t. 500.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

o škodách způsobených živelnou pohromou v okrese moravsko-třebovském, t. 542.

43, 15. X. 1926; 39, III.

aby byla poskytnuta státní podpora obyvatelům Brna a okolí, postiženým průtrží mračen, t. 1185.

102, 25. X. 1927; 17, V.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1702, II.ISP (příhlásit)