Karel Brožík

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BROŽÍK Karel

XIV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - soc.-pol. - ústav.-práv. a zeměd.

Návrhy:

na úpravu báňské inspekce, t. 1156.

99, 12. VII. 1927; 2589, IV.

na změnu zákona ze dne 11. VII. 1922, č. 242 Sb. z., o pojištění u báňských bratrských pokladen, t. 1292.

117, 14. XII. 1927; 48, V.

aby platnost zákonů o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolův a jejich podílu na čistém zisku ze dne 25. II. 1920, č. 143 Sb. z., o závodních a revírních radách při hornictví ze dne 25. II. 1920, č. 144 Sb. z., o hornických soudech rozhodcích ze dne 3. VII. 1924, č. 170 Sb. z., i s příslušnými prováděcími nařízeními byla rozšířena na Podkarpatskou Rus, t. 1795.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245, v níž obírá se generální stávkou v Anglii.

19, 6. V. 1926; 1107, II.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

81, 6. V. 1927; 1198, IV.

o zákonu o zařízení a působnosti báňských úřadů (t. 1255).

104, 23. XI. 1927; 20, V.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon (obecný horní zákon) ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (t. 1390); návrh J. Bečko.

122, 19. I. 1928; 10, V.

Interpelace:

naléhavá, o bezpečnostních opatřeních a o báňské inspekci, aby se čelilo vzrůstu smrtelných a těžkých úrazů v dolech, t. 1079.

99, 12. VII. 1927; 2588, IV.

odpov. t. 1183.

101, 14. VII. 1927; 2725, IV.

o průtazích při vydávání statistických výkazů o poměrech báňského průmyslu státním úřadem statistickým, t. 989/IV.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 1212/VII.

102, 25. X. 1927; 15, V.

Dotazy:

o úpravě sociálního pojištění dělnictva na Hlučínsku.

126, 31. I. 1928; 5, V.

odpov. 196, 2. V. 1929; 5, VIII.ISP (příhlásit)