Fanni Blatny

Narozen: v roce 1873

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BLATNY Fanni

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byla členem výb. kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - vyšetřov. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

o úpravě služebního poměru domácích pomocníků, t. 217.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

na novou úpravu trestních ustanovení o vyhánění plodu, t. 219.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

aby byl vydán zákon o prodeji alkoholových nápojů v drobném a jejich výčepu, t. 220.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

aby lhůty pro přihlášení nároku na důchod válečných poškozenců byly přeloženy, t. 234.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

aby při veřejných volbách byly hlasy sčítány odděleně podle pohlaví, t. 1147.

97, 8. VII. 1927; 2484, IV.

aby byl vydán zákon, jímž se zavádí občanská kontrola nad výkonem trestu, t. 1445.

128, 7. II. 1928; 7, V.

pozměň. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175) k čl. I.

15, 16. III. 1926; 926, I.

4 pozměň. a 2 doplň. návrhy k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) k čl. I-VI.

126, 31. I. 1928; 19/20, V.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (t. 1699) k § 7 a 9.

174, 8. XI. 1928; 49, VII.

7 pozměň., doplň. a event. návrhů k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700) k čl. II-V a VIII.

199, 24. V. 1929; 14/15, VIII.

6 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316).

208, 19. VI. 1929; 3-7, VIII.

9 pozměň. návrhů k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317).

208, 19. VI. 1929; 7-15, VIII.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (t. 1699), týkající se stanovení sazeb za výkony porodních asistentek, též cestovného a zřízení volných míst pro nemajetné žákyně na ústavech pro vzdělání porodních asistentek.

174, 8. XI. 1928; 50, VII.

3 resol. k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700), týkající se zabránění vykonávání tlaku na mzdy, modernisace výkonu trestu a úpravy výkonu trestu na politických provinilcích.

199, 24. V. 1925; 15, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350).

126, 31. I. 1928; 14, V.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 20, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 73, VII.

o zákonu o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (t. 1699).

174, 8. XI. 1928; 37, VII.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700).

198, 23. V. 1929; 24, VIII.

o zákonu o výkonu lékařské prakse (t. 2316) a o zákonu o lékařských komorách (t. 2317).

207, 18. VI. 1929; 27, VIII.

Interpelace:

o zabavení plakátu, t. 1163/XIX.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1456/II.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

o poškození literních učitelek na odborných školách pro ženská povolání platovým zákonem, t. 1713/X.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

aby byly ustanovovány živnostenské inspektorky, t. 1688/IV.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2193/XXIII.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

že se prý zase pomýšlí zavésti celibát učitelek, t. 1890/XX.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

odpov. t. 2182/X.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o nedostatečném provádění zákona o práci dětí, t. 2025/XVIII.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

o zřízení okresních zdravotních rad, t. 2025/XIX.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2193/XXII.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

Dotazy:

o důchodu válečného poškozence Reinla.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 31, III.

Volána k pořádku:

28, 9. VI. 1926; 1412, II.ISP (příhlásit)