František Biňovec

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1965

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BIŇOVEC František

VI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. doprav. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. a zeměd.

Návrhy:

na vydání nařízení o počátku působnosti zákona ze dne 10. VI. 1925, č. 148 Sb. z., o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ invalidity a stáří, t. 606.

45, 20. X. 1926; 222, III.

na vydání zákona o zřízení místní dráhy Velvary-Hospozín, t. 1482.

133, 13. III. 1928; 10, VI.

na poskytnutí finanční podpory okresům a větším městům na odstranění sněhových spoust ze silnic a jízdních tratí, t. 2047.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zák. o stavebním ruchu (t. 892) k celé osnově a k §§ 11 a 12 hlavy I a k § 30 hlavy V.

65, 17. III. 1927; 145-6, 148, IV.

pozměňov. návrh k osnově fin. zák. pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 95, V.

24 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o stavebním ruchu (t. 1484)

136, 16. III. 1928; 60-69, VI.

1 pozměňov. a 11 event. návrhů k osnově zák. o ochraně nájemníků (t. 1485)

136, 16. III. 1928; 70-79, VI.

4 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

136, 16. III. 1928; 80-81, VI.

7 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617) k §§ 5-9 a 16.

145, 21. VI. 1928; 41-42, VI.

pozměňov. a event. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (t. 2091) k § 1.

188, 7. III. 1929; 28, VII.

3 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092) k §§ 1 a 2.

188, 7. III. 1929; 28-29, VII.

pozměňov. a event. návrh k osnově zák. o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090) k §. 1.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Resoluce:

k osnově zák. o stavebním ruchu (t. 892), týkající se vydání veřejných výkazů o finančních důsledcích vyplynulých z provádění zákona o stavebním ruchu z r. 1921 a 1922.

65, 17. III. 1927; 156, IV.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 747)

57, 10. XII. 1926; 1363, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892)

64, 16. III. 1927; 81, IV.

o zákonu o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373)

117, 14. XII. 1927; 22, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486).

135, 15. III. 1928; 4, VI.

Dotazy:

podle § 70 jedn. ř. předsedovi soc.-pol. výboru A. Čuříkovi o svolání soc.-pol. výboru.

59, 16. XII. 1926; 1478, III.

odpov. předsedy soc.-pol. výb.

62, 15. II. 1927; 1665, III.ISP (příhlásit)