Bedřich Bezděk

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BEZDĚK Bedřich

XI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. br. - in. - inkompatib. (náhr.) - soc.-pol. a zásob.

Návrhy:

na vydání zákona o podpoře stavebního ruchu, t. 847.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě II a VI k §§ 13 a 49.

65, 17. III. 1927; 148, 153, IV.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

65, 17. III. 1927; 140, IV.

o zákonu o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954)

72, 31. III. 1927; 510, IV.

o zák. o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 31, VI.

o zák. o státních starobních podporách (t. 2000)

186, 1. III. 1929; 16, VII.

Interpelace:

o opětném zdražení cukru, t. 724/XVII.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

o žádostech za zařadění do náhradní zálohy a o připuštění žádostí dodatečných, t. 1595/XIX.

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1957/XIII.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

Dotazy:

o liknavém vyřizování naléhavých žádostí zaměstnanců ministerstva národní obrany.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o poměrech na Státním diagnostickém a serotherapeutickém veter. ústavě v Ivanovicích na Hané.

15, 16. III. 1926; 854, I.

odpov. 26, 1. VI. 1926; 1326, II.

o zamýšleném zrušení strážního stanoviště č. 31 na trati Brno-Břeclava.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o zadání dodávky mýdla.

32, 15. VI. 1926; 1844, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o nepřípustném chování některých čsl. důstojníků v Hodoníně.

36, 19. VI. 1926; 2275, II.

o vyhlášce spolků, do nichž je vojenským osobám povolen vstup.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o zamýšleném zvýšení poplatků za vystavování pasů.

49, 19. XI. 1926; 341, III.

odpov. 93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

o poměrech u dělostřeleckého pluku 153 v Bratislavě.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

o drahotě dělnických lístků na trati Veverská Bytýška-Kuřím.

83, 11. V. 1927; 1561, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o zaměstnávání příslušníků cizích států v republice Československé a jejich evidenci příslušnými úřady.

88, 23. VI. 1927; 1704, IV.

ohledně zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní.

102, 25. X. 1927; 8, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

pro nařízení nadřízených úřadů finančních, jímž se zakazuje státním geometrům zaměřovati pozemky soukromým osobám na příslušnou žádost a za mimořádných okolností.

143, 15. VI. 1928; 3, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

zda jsou známy min. pošt a telegrafů stížnosti mor. živnostnictva na stranický postup šekového úřadu v Praze.

172, 6. XI. 1928; 3, VII.

odpov. 183, 15. II. 1929; 3, VII.

o vybudování přechodné lávky ve stanici Střelice u Brna.

173, 7. XI. 1928; 112, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o služebních přídavcích vlakvedoucím, úředníkům statu III.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 187, 6. III. 1929; 37, VII.

o poměrech na poštách, zvláště venkovských, na Slovensku.

195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

o úhradě kromobyčejně vysokých výdajů, vzniklých obcím Vel. Opatovice, Brťov, Vel. Roudka, Malá Roudka, Korbelová Lhota, Svárov, Bělá, Jevíčko, Borotín a jednotlivcům za tyfové epidemie r. 1928.

202, 7. VI. 1929; 54, VIII.

o demoralisační působnosti učitele Jaroslava Kratochvíla v Bořeticích.

209, 24. VI. 1929; 3, VIII.ISP (příhlásit)