Hugo Bergmann

Narozen: v roce 1870

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BERGMANN Hugo

IB voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. - soc.-pol. a zásob.

Návrhy:

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích, t. 33.

7, 16. II. 1926; 265, I.

aby byl vydán zákon na upravení poměrů kupeckých učňů a praktikantů, t. 34.

7, 16. II. 1926; 265, I.

jímž se mění zákon ze dne 18. II. 1919, č. 89 Sb. z, o jmenování úředníků v kancelářské službě, t. 35.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na jmenování podúředníků, konajících výhradně práce úřednické, kancelářskými úředníky skupiny E, t. 36.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na změnu zákona ze dne 19. II. 1907, č. 34 z. ř., jímž se mění některá ustanovení zákonů ze dne 15. IV. 1873, z. ř. č. 47, ze dne 19. IX. 1898, z. ř. č. 172 a ze dne 26. XII. 1899, z. ř. č. 255, jakož i zákona ze dne 14. V. 1896, z. ř. č. 74, kterými byly upraveny platy a služební poměry státních zřízenců, t. 37.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na zrušení §§ 187 a 188 zákona ze dne 25. I. 1914 o služebním poměru státních úředníků a státních sluhů (služební pragmatika), ř. z. č. 15, t. 39.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na zřízení úřednických a zřízeneckých komor, t. 40.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na vybavení státních zaměstnanců z dluhů, t. 41.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na novelisaci zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 289 Sb. z. a n., jímž se upravují postupové poměry zaměstnanců státních báňských podniků, t. 42.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na zrušení některých ustanovení zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z. a n. o úsporných opatřeních ve veřejné správě, t. 48.

7, 16. II. 1926; 265, I.

aby byl vydán nový zákon o obchodních pomocnících a jiných zřízencích, t. 56.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na úpravu poměrů státních berních vykonavatelů, t. 58.

7, 16. II. 1926; 266, I.

aby byl vydán zákon o nedělním a svátečním klidu v živnosti holičské, vlásenkářské, a kadeřnické, t. 59.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na novelisaci zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 330 Sb. z. a n. o závodních výborech, t. 61.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na změnu nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. II. 1920, č. 128 Sb. z. a n, kterým se upravují poměry a denní platy (denní mzdy) výpomocných sluhů u státních úřadů a ústavů a stanoví normální obnosy, jež tvoří základ při vyměřování zaopatřovacích platů, t. 69.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na změnu zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., t. 71.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na úpravu poměrů samosprávné stráže, t. 77.

7, 16. II. 1926; 266, I.

aby § 29 zákona ze dne 23. VII. 1919, č. 443 Sb. z. a ze dne 23. VII. 1919, č. 444 Sb. z., byl zrušen a nahrazen zněním § 5 zákona ze dne 17. XII. 1919., č. 2 Sb. z. z r. 1920, za účelem úpravy pense pro vdovy po samosprávných úřednících, t. 79.

7, 16. II. 1926; 266, I.

aby byl vydán zákon, kterým se upravují služební poměry okresních cestářů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 83.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na změnu zákona ze dne 7. X. 1919, č. 541 Sb. z., o platových poměrech státních zaměstnanců, jakož i zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných a zákona ze dne 13. VII. 1922, č. 251 Sb. z., o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských, t. 84.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na úpravu právních a hmotných poměrů zřízenců při obcích v Čechách a silničních výborech na Moravě a ve Slezsku, t. 85.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na úpravu poměrů cestmistrů, přístavních nadjezných, jezných a plavidelníků, t. 86.

7, 16. II. 1926; 266, I.

aby byl vydán zákon o četnickém kárném právu, jakož i o odnětí četnické hodnosti neb přeložení do výslužby (propuštění s odbytným) v řízení správním, tak jako i změny zákonů ze dne 19. III. 1920, č. 186 Sb. z., ze dne 14. IV. 1920, č. 299 Sb. z. a ze dne 20. XII. 1922, č. 394 Sb. z., t. 89.

7, 16. II. 1926; 267, I.

na poskytnutí okamžité pomoci obcím postiženým živelními pohromami ve středním Polabí, zejména v okresu Brandýs nad Labem, t. 503.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 104 Sb. z., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (Učitelský zákon), t. 798.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon), t. 799.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

na poskytnutí okamžité vydatné pomoci obyvatelstvu na Čáslavsku a Kutnohorsku, t. 1600.

143, 15. VI. 1928; 4, VI.

na zákonnou úpravu práva rybolovného na tekoucích vodách v republice Československé, t. 1716.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

aby byl vydán zákon, kterým se upravují služební poměry okresních cestářů, t. 1764.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

na sjednocení odpočivných a zaopatřovacích požitků staropensistů s novopensisty, t. 1972.

182, 14. II. 1929; 10, VII.

na poskytnutí mimořádného měsíčního drahotního přídavku stát. a jiným veřejným zaměstnancům, t. 1973.

182, 14. II. 1929; 10, VII.

na novelisaci zákona č. 396 ze dne 20. XII. 1922, kterým se zvyšují drahotní přídavky válečných poškozenců, t. 2023.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

na přeřazení města Neštědic a Povrlů do skupiny míst C činovného stát. zaměstnanců, t. 2168.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

na přeřazení města Roudnice n. Labem do skupiny míst B činovného stát. zaměstnanců, t. 2169.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

na přeřazení města Vejprt do skupiny B činovného stát. zaměstnanců, t. 2162.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

aby Lázně Kynžvart byly přeřazeny do skupiny míst C činovného státních zaměstnanců, t. 2164.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

na zařazení obce Hukvaldy, okres Místek, do skupiny míst C činovného státních zaměstnanců, t. 2165.

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

na přeřazení města Mladé Boleslavi a přilehlých obcí Čejetic a Čejetiček do skupiny míst B činovného státních zaměstnanců, t. 2167.

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

na přeřazení obce Jince do skupiny míst C činovného stát. zaměstnanců, t. 2219.

198, 23. V. 1929; 12, VIII.

na úpravu služebních poměrů samosprávných zaměstnanců, t. 2311.

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

na reorganisaci. bezpečnostní služby v republice Československé, t. 2344.

206, 14. VI. 1929; 46, VIII.

na přeřazení Aše do skupiny míst B činovného stát. zaměstnanců, t. 2358.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

na přeřazení obce Tlučné v okresu plzeňském do skupiny míst C činovného stát. zaměstnanců, t. 2360.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

na přeřazení obce Svádova u Ústí n. Lab. do skupiny míst C činovného státních zaměstnanců, t. 2361.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

na přeřazení města Domažlic do skupiny míst B činovného stát. zaměstnanců, t. 2362.

207, 18. VI. 1925; 5, VIII.

na přeřazení města "Lázně Bohdaneč" do skupiny míst B činovného státních zaměstnanců, t. 2364.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

na zařazení města Šilperka na severní Moravě do skupiny míst C činovného stát. zaměstnanců, t. 2386.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

aby Měšice u Tábora byly přeřazeny do skupiny míst C činovného státních zaměstnanců, t. 2387.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

na přeřazení města Rumburku do skupiny míst B činovného stát. zaměstnanců, t. 2388.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

2 pozměňov. návrhy k osn. zák. o úpravě platových a služeb. poměrů stát zaměstnanců (t. 333). k §§ 7 a 157.

34, 17. VI. 1926; 2108, 2122, II.

2 pozměňov. návrhy k osn. zák. o úpravě platových a služeb. poměrů učitelstva (t. 334) k §§ 7 a 13.

34, 17. VI. 1926; 2131, 2132, II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759) k čl. I.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

6 pozměňov. a 3 doplňov. návrhy k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894) k §§ 2-4, 7, 11 a 16.

71, 30. III. 1927; 443-6, IV.

4 pozměňov. návrhy k osnově celního zákona (t. 1168) k §§ 2, 10, 12, 87.

99, 12. VII. 1927; 2545-9, IV.

3 pozměňov. návrhy k osnově fin. zák. pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 87-109, V.

pozměň. a event. návrh k osnově zákona, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382) k §§ 13, 24 a 25.

125, 26. I. 1928; 29, V.

10 pozměň., 2 doplň. a 4 event. návrhy k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) k §§ 1-9, 11 a nadpisu osnovy.

131, 10. II. 1928; 22/24, V.

pozměň. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619) k čl. I.

145, 21. VI. 1928; 89, VI.

pozměň. a doplň. návrh k osnově zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. III. 1924, č. 64 Sb. z., jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské (t. 1698) k čl. 1 a 2.

152, 11. VII. 1928; 19, VI.

49 pozměň. návrhů k osnově fin. zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 69/81, VII.

6 pozměň., 1 doplň. a 1 event. návrh k osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

206, 14. VI. 1929; 17/21, VIII.

aby na první místo pořadu 28. schůze byly dány předlohy státně-zaměstnanecké na místě stanoveného celního sazebníku (t. 360).

27, 8. VI. 1926; 1381, II.

podle § 58 jedn. ř. na sčítání hlasů při hlasování o jeho návrhu ke kapit. 22, tit. 13 stát. rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 74, V.

Resoluce:

6 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I. kapit. 14, 15, 21.

55, 27. XI. 1926; 1115, 1120, 1123, III.

k osnově zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (t. 752), týkající se úpravy disciplinárních a kvalifikačních poměrů četnictva.

71, 20. III. 1927; 446, IV.

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby vláda do šesti neděl vyhlásila všechny služební řády k § 210 platového zákona č. 103 Sb. z. z r. 1926 a systemisaci služebních míst podle §§ 5, 24, 36, 54, 66, 88, 98, 111 a 122 zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

8 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 116/161, V.

21 resol. k osnově zákona, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382).

125, 26. I. 1928; 30/31, V.

2 resol. k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448), týkající se vydání nového pensijního zákona pro státní zaměstnance a pensijního zákona pro jiné veřejné zaměstnance.

131, 10. II. 1928; 29, V.

4 resol. k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619), týkající se prodloužení lhůty k přihláškám, dodatečných lékařských prohlídek, čestných pensí a zadávání trafik.

145, 21. VI. 1928; 90/91, VI.

29 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 82/116, VII.

11 resol. k osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

206, 14. VI. 1929; 22/3, VIII.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 312 (zákon, kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích).

27, 8. VI. 1926; 1356, doslov 1363, II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 515 (návrh J. Bečko (t. 306), aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., dosud platný na území Slovenska a Podkarpatské Rusi).

48, 18. XI. 1926; 325, doslov 328, III.

Řeč v rozpravě:

o vlád prohlášení min. předs. dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 212, I.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

33, 16. VI. 1926; 1903, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 914, III.

o hranici příjmu vylučující z nároků na důchod válečných poškozenců (t. 759).

57, 10. XII. 1926; 1342, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

71, 30. III. 1927; 422, IV.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1925 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1040).

88, 23. VI. 1927; 1732, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2153, IV.

o celním zákonu (t. 1168).

99, 12. VII. 1927; 2541, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. fin. a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 23, V.

o zákonu, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382).

123, 24. I. 1928; 7, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 6, V.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429).

138, 22. III. 1928; 41, VI.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619).

145, 21. VI. 1928; 72, VI.

o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 36, VI.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za rok 1927 (t. 1998).

183, 15. II. 1929; 29, VII.

o zákonu, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (t. 2046).

189, 8. III. 1929; 17, VII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

205, 13. VI. 1929; 8, VIII.

Věcná poznámka:

jíž odmítá výtky G. Navrátila stran postupu socialistických stran v komisích při projednávání zaměstnaneckých osnov (t. 333, 334 a 335).

34, 17. VI. 1926; 2050, II.

Interpelace:

naléhavá, o slovenské a podkarpatoruské výhodě státních zaměstnanců a o zvláštním drahotním přídavku na Slovensku a na Podkarpatské Rusi, t. 595.

58, 15. XII. 1926; 1435, III.

odpov. t. 725/XVII.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

naléhavá, o vydání nového pensijního zákona, t. 596.

58, 15. XII. 1926; 1435, III.

odpov. t. 725/VII.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

naléhavá, o zřízení komise pro reformu státní správy, t. 597.

58, 15. XII. 1926; 1435, III.

odpov. t. 725/XVII.

58, 15. XII. 1926; 1466, III.

naléhavá, o sdělení zvýšeného nákladu na úpravu platů státních zaměstnanců, učitelů, státních a obvodních lékařů v důsledku provedení zákonů ze dne 24. VI. 1926, č. 103, 104 a 105 Sb. z., t. 598.

58, 15. XII. 1926; 1435, III.

odpov. t. 725/XVII.

58, 15. XII. 1926; 1466, III.

naléhavá, o provedení. systemisace a povýšení státních zaměstnanců v důsledku platových zákonů ze dne 24. VI. 1926, č. 103, 104 a 105 Sb. z., t. 599.

58, 15. XII. 1926; 1435, III.

odpov. t. 725/XVII.

58, 15. XII. 1926; 1466, III.

naléhavá, o novelisací nařízení vlády ze dne 7. VII. 1926, č. 113 Sb. z., t. 618.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 725/XVII.

58, 15. XII. 1926; 1466, III.

naléhavá, o systemisaci služebních míst státních zaměstnanců, jakož i zaměstnanců samosprávných, a o provádění platového zákona, t. 1239.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

odpov. t. 1377.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, o poměrech čsl. stráže bezpečnosti, t. 1241.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

odpov. t. 1278.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, o úpravě poměrů některých kategorií státně zaměstnaneckých v důsledku platového zákona č. 103 z roku 1926, t. 1470.

138, 22. III. 1928; 75, VI.

odpov. t. 1531.

139, 23. III. 1928; 48, VI.

naléhavá, o opatřeních ve prospěch státních zaměstnanců a zaměstnanců státních podniků v jubilejním roce desetiletého výročí samostatnosti republiky Československé, t. 1499.

141, 13. VI. 1928; 6, VI.

odpov. t. 1590.

142, 14. VI. 1928; 5, VI.

naléhavá, o nesrovnalostech slovenské a podkarpatoruské výhody železničních zaměstnanců a o odstranění těchto nesrovnalostí, t. 1593.

154, 13. VII. 1928; 4, VI.

odpov. t. 1692.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

naléhavá, o konečném provedení úpravy poměrů zemských zaměstnanců podle platového zákona, t. 1783.

174, 8. XI. 1928; 83, VII.

odpov. t. 1874.

175, 9. XI. 1928; 42, VII.

naléhavá, o provedení jubilejní abolice a amnestie pro stát. zaměstnance, t. 1961.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

odpov. t. 2004.

186, 1. III. 1929; 42, VII.

o poměrech sborů stráže bezpečnosti, t. 68/III.

7, 16. II. 1926; 263, I.

o vyrovnávacím přídavku Josefa Skurka, podúředníka tabákové továrny v Košicích, t. 68/IV.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 442/XIII.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o členství aktivního četnictva v záložně československého četnictva, t. 68/V.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 214/II.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

o neudržitelných poměrech státních zaměstnanců v Čes. Těšíně, t. 90/I.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 250/XII.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

ve věci nového "přehlídkového předpisu" četnictva, t. 90/II.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 442/XXI.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o postupu berních správ na Slovensku při vyměřování daně z příjmu státním zaměstnancům, t. 90/III.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 442/I.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o výnosu ministerstva č. 5677/13/24, ze dne 20. IV. 1925, jímž jsou zkráceni býv. náhradní četníci pří jmenování vrchními strážmistry, t. 90/IV.

7, 16. II. 1926; 263, I.

v příčině úpravy poměrů obecních a obvodních notářů na Slovensku, t. 90/V.

7, 16. II. 1926; 263. I.

v záležitosti výnosu min. financí ze dne 27. I. 1925, č. 10.622/25-VII/18 k zákonu z 22. XII. 1924, č. 287 o odpočivných a zaopatřovacích požitcích státních a jiných veřejných zaměstnanců, t. 90/VI.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 214/I.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

o rozkazu zemského četnického velitelství pro Moravu, č. 17 ze dne 17. IV. 1925, stran započtení doby ztrávené v zajetí, t. 90/VII.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 309/VI.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

že není provedena resoluce Národního shromáždění, přijatá k zákonu ze dne 4. VII. 1923, č. 153 Sb. z., kterým se upravují některé služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména odpočivné a zaopatřovací, t. 90/VIII.

7, 16. II. 1926; 264, I.

ve věci náhrady ztrát vzniklých příslušníkům četnictva při maďarském bolševickém vpádu na Slovensko v r. 1919, t. 90/IX.

7, 16. II. 1926; 264, I.

o poměrech výkonných zaměstnanců státní stavební služby (cestmistrů, poříčných, jezných a plavidelníků), t. 90/X.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 250/XV.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

o nostrifíkaci cizích firem v republice Československé, t. 181/XXIII.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 442/XIX.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o poměrech v československém četnictvu, t. 181/XXIV.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 697/VIII.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

o úřední činnosti přednosty okresní politické správy Jana Barcala v Kamenici nad Lipou, t. 227/X.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 1003/XXV.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

v příčině členství čsl. četnictva v tělocvičných jednotách sokolských a střeleckých, t. 229/IX.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 442/XX.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o opožděném poukazování odpočivných požitků finančními úřady státním zaměstnancům, jejich vdovám a sirotkům, t. 229/X.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 562/XII.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o pomalém vyřizování žádostí válečných poškozenců, t. 229/XI.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 773/VIII.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

že nutno zlikvidovati placení daně z příjmu státních zaměstnanců na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, t. 229/XII.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 803/IV.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o přiznání nároku na mimořádný přídavek státním zaměstnancům, přikázaným na Podkarpatskou Rus, t. 229/XIII.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 803/III.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o přezbrojení československého četnictva, t. 229/XIV.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 442/XXII.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o výplatě oděvní podstaty československému četnictvu, t. 229/XV.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 442/II.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o pronájmu honitby na státním velkostatku v okrese hodonínském a uhersko-skalickém, t. 249/I.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

odpov. t. 773/XIX.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o započítávání služební doby ztrávené ve vlastnosti poštovní volné síly úřednické, pro postup do vyšší platové stupnice. (Služební pragmatika §§ 50 a 51), t. 249/XX.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 1076/XV.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

o poměrech soudních zřízenců a podúředníků v Českoslov. republice, t. 285/IX.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 808/II.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o nesprávném vyměřování peněžitých náhrad za používání emolumentů, jakož i o přehnané výši nájemného z bytů používaných ve státních budovách zřízenci a podúředníky vysokých škol, jakož i o zpětném placení nájemného od 1. ledna 1924, t. 285/X.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 576/XXII.

44, 19. X. 1926; 126, III.

o výplatě vyrovnávacího přídavku po 1. lednu 1923, t. 285/XI.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 568/VII.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o poměrech pensistů košicko-bohumínské dráhy, t. 331/III.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

odpov. t. 773/I.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o převzetí laborantů zestátněné výzkumné stanice v Táboře do státních služeb, t. 358/XII.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 803/V.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o poměrech t. zv. kancelářských směnařů ve statusu dělnickém, absolventů státních odborných škol, t. 358/XIII.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 568/XIX.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o zrušené směně pozemků, uzavřené mezi městskou obcí Brandýs n. L. a čsl. správou státních lesů a statků tamže, t. 358/XIV.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 957/VII.

77, 3. V. 1927; 858, IV.

o zasahování církevních hodnostářů do služebních věcí armády ve Staré Boleslavi, t. 538/IV.

43, 15. X. 1926; 36, III.

odpov. t. 808/III.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

že okresní politická správa v Mor Třebové porušuje nedělní klid o státních svátcích, t. 538/V.

43, 15. X. 1926; 36, III.

odpov. t. 944/III.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o poměrech kancelářských zaměstnanců v báňských a hutních podnicích státních, t. 538/VI.

43, 15. X. 1926; 36, III.

odpov. t. 803/XV.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o zastavení vdovského důchodu vdovám po padlých vojínech v okresu táborském, t. 538/VII.

43, 15. X. 1926; 36, III.

odpov. t. 808/VII.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o výkladu § 17, odst. 2 zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z., t. 604/VI.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

o výplatě kilometrovného berním exekutorům na Podkarpatské Rusi, t. 604/VII.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 2033/XXVI.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

o vládním nařízení ze dne 16. VII. 1926, č. 145 Sb. z., t. 604/VIII.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 2255/XX.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o placení daní z příjmu za minulá léta státními zaměstnanci na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 604/IX.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 1197/VI.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o přeřazení míst do vyšší skupiny činovného, t. 604/X.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 1212/XII.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o vypovídání státních pensistů a jich rodin z bytů ve státních domech, t. 622/I.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 808/IX.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o poměrech v trestnici v Leopoldově, t. 622/II.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

o poměrech berních vykonavatelů, t. 622/III.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 928/XXII.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o slevě pachtovného drobným pachtýřům státního statku v Brandýse n. Labem, postiženým letošní povodní a živelními pohromami, t. 622/V.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 1197/IV.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o jmenování definitivními státních hajných přijatých v letech 1920-1921 na území Podkarpatské Rusi, t. 622/VI.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 808/VIII.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o poměrech státních zaměstnanců vyšlých z řad oprávněných poddůstojníků, t. 622/VII.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 1235/XXII.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o poměrech pohraniční finanční stráže a systemisaci míst pro tuto kategorii podle nového platového zákona, t. 622/VIII.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

odpov. t. 957/XI.

77, 3. V. 1927; 858, IV.

o poměrech státních cestářů, t. 622/IX.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

odpov. t. 957/II.

77, 3. V. 1927; 858, IV.

o stavbě státní budovy pro finanční úřady v Brandýse n. Labem, t. 622/X.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

odpov. t. 928/XX.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o započítání soukromé odborné služby zaměstnancům poštovního automobilového provozu pro zařadění a postup do vyšších služebních požitků, t. 622/XI.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

odpov. t. 1235/XIX.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o placení pensijních příspěvků státními zaměstnanci, t. 622/XII.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

odpov. t. 1212/XIII.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o vhodné výzbroji pohraniční finanční stráže, t. 724/I,

56, 9. XII. 1926; 1228, III.

odpov. t. 957/V.

77, 3. V. 1927; 858, IV.

o častých a zbytečných přesázkách pohraniční finanční stráže na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 724/II.

56, 9. XII. 1926; 1228, III.

odpov. t. 928/XI.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o odčítání čekatelského roku smluvních berních úředníků při jejich jmenování definitivními, t. 724/XX.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 957/VIII.

77, 3. V. 1927; 858, IV.

o vyplácení diet a stěhovacích výloh učitelům, t. 724/XXI.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 1003/XXIII.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

o započítání předchozí vojenské služební doby a válečných pololetí do postupu, t. 724/XXII.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 1076/IV.

93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

o ledabylém provádění §§ 29, 31 a 193 zákona č. 103/1926 ve stavu finanční pohraniční stráže zem. fin. ředitelstvím v Praze, t. 724/XXIII.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 928/XXI.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o nelidském nakládání se školníkem Bohumilem Procházkou v Litomyšli, t. 746/I.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 928/XIII.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o poměrech stavebních dozorců při hrazení bystřin, t. 746/II.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 1553/XI.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o dovolených u pohraniční finanční stráže, t. 746/XVII.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 1003/XVII.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

o převzetí kontrolorů lichevního úřadu do kategorie pragmatikálních zaměstnanců státních, t. 746/XVIII.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 835/VIII.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

o poměrech české menšiny v Bochově, t. 746/XIX.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 1003/IV.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

ohledně přiznání slovenské výhody pro občanské zaměstnance vojenské správy na Slovensku a Podkarpatské Rusi. t. 746/XX.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 1076/III.

93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

o nesprávném postupu při ustanovení Františka Hřebíka státním cestmistrem v Polianě na Podkarpatské Rusi, t. 776/VII.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

odpov. t. 1003/V.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

o doplatcích místního přídavku železničním zaměstnancům v Chustu na Podkarpatské Rusi, t. 776/VIII.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

odpov. t. 1197/XIV.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o nelidském postupu proti Josefu Nettalovi, poštovnímu zřízenci v Janovicích nad Úhlavou, t. 776/IX.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

odpov. t. 1197/X.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o přeřadění služebních míst do vyšší skupiny činovného, t. 797/IX.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1212/XI.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o skončení disciplinárního řízení s Josefem Mandíkem, zřízencem českého pathol. ústavu v Praze, t. 797/XIV.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1003/XVI.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

o poměrech četnických gážistů, přeložených do stavu uniformované stráže bezpečnosti, t. 930/VIII.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1197/XIII.

102, 25. X. 1927; 14, V.

že je potřebí řešiti otázku cikánů, t. 930/IX.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

o služebních poměrech v poštovním úřadě šekovém, t. 946/IV.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1020/IV.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

o požáru vyšehradské citadely a o poměrech v poštovní autodopravě, t. 989/XXIV.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

odpov. t. 1212/VIII.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o špatné jakosti a výpravě služebních obleků státních podúředníků a zřízenců, t. 1122/XII.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

odpov. t. 1404/IX.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o úpravě činovného ve smyslu odst. 7 § 12 zák. č. 103 a 104/1926, t. 1122/XIII.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

odpov. t. 1999/XIV.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o poměrech pošt. zaměstnanců ve světových lázních československých, t. 1122/XIV.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

odpov. t. 1404/X.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o výplatě odměny za přespočetné hodiny vyučovací středoškolským profesorům, t. 1163/III.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1494/II.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o zabezpečení dělnictva, pojištěného u zaopatřovacího ústavu pro civilní zaměstnance vojenské správy ve Vídni, převzatého do služeb republiky Československé, t. 1163/XIII.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1404/IV.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o poměrech zaměstnanců poštovní automobilové dopravy, t. 1234/II.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

o osvobození movitého jmění jednot sokolských od poplatkového ekvivalentu, t. 1234/III.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1481/II.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

zda bude přiznán československému četnictvu příspěvek na vycházkovou výstroj, t. 1234/IV.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1481/III.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o poměrech zaměstnanců státního hřebčince v Nitře, t. 1337/XIII.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1494/XIV.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o poměrech ve státním ústavě pro chov koní v Prešově, t. 1337/XIV.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1553/I.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o politických štvanicích proti stát. železárnám v Podbrezové, t. 1337/XV.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1553/VIII.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o pomoci státním zaměstnancům v Jasině, t. 1337/XVI.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1568/XVIII.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

o odstranění nesrovnalostí platového zákona č. 103/1926, t. 1337/XVII.

120, 17. I. 1928; 9, V.

o poměrech župních a vicinálních cestmistrů na Podkarp. Rusi, t. 1403/III.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1689/X.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

o systemisaci služebních míst pro zaměstnance státních báňských a hutních závodů, t. 1403/IV.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 2095/XVIII.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

o vyřešení tak zv. slovenské a podkarpatoruské výhody, přiznané státním zaměstnancům na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, t. 1403/VI.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 2178/XVIII.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o výplatě činovného skupiny C podle odstavce 8 § 12 platového zákona č. 103 z r. 1926, t. 1407/VI.

125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 2178/XXIII.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

o poměrech železničních zaměstnanců v Karlových Varech, t. 1407/VII.

125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 1568/XI.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

o poměrech stráže bezpečnosti v Karlových Varech, t. 1407/VIII.

125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 1553/VII.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o přeřazení obce Žacléře do vyšší skupiny míst činovného, t. 1495/II.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1999/XIV.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o přeřazení lázní Nový Smokovec, Starý Smokovec. Tatr. Lomnice, Tatr. Polánka a Štrbské Pleso do vyšší skupiny míst činovného, t. 1495/III.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1999/XIV.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o vydání úředního seznamu smluv. pošt. zaměstnanců, t. 1495/IV.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

o porušení pošt. tajemství (§ 6 pošt. řádu nařízení ministerstva obchodu ze dne 22. IX. 1916, č. 317 ř. z.), t. 1495/V.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1732/III.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o mimořádném přídavku poštovním zaměstnancům na Slovensku podle nálezu Nejvyššího správního soudu ze dne 8. I. 1926, č. 25.485/25, t. 1554/I.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 2205/X.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o nezákonném rozkazu gen. velitele četnictva, t. 1554/II.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1768/XI.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o nesprávném vyměření pense strážmistru Stanislavu Žežulovi, t. 1554/III.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1768/XII.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

že zemské četnické velitelství v Bratislavě nedodržuje výnos ministerstva vnitra ze dne 4. VII. 1922, č. 32/714, t. 1554/IV.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1892/X.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

že se příslušníkům četnictva nepřiznal příspěvek na vycházkovou výstroj, t. 1554/V.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

o nepřípustném hospodářství s památkami na zámku Konopišťském, t. 1595/II.

148, 26. VI. 1928; 4, VI.

odpov. t. 1768/X.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o vyloupení Národního musea a neudržitelných poměrech v museu, t. 1595/III.

148, 26. VI. 1928; 4, VI.

odpov. t. 1887/VII.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

o zařazení obce Trutnova a obcí bezprostředně k Trutnovu přiléhajících do skupiny B míst činovného pro státní zaměstnance, t. 1595/IV.

148, 26. VI. 1928; 4, VI.

odpov. t. 1999/XIV.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o přiznání zahraničních přídavků zaměstnancům finanční správy, přiděleným k úřadům v zahraničí, t. 1595/V.

148, 26. VI. 1928; 4, VI.

odpov. t. 1957/V.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

že se nevyřizují rekursy, podané stát. zaměstnanci na Slovensku proti převodu do nového platového zákona, t. 1595/VI.

148, 26. VI. 1928; 4, VI.

odpov. t. 2178/XXII.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

o přeřazení Jáchymova do vyšší skupiny činovného státních zaměstnanců, t. 1595/VII.

148, 26. VI. 1928; 4, VI.

odpov. t. 1999/XIV.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o úpravě zahraničního přídavku státních zaměstnanců republiky Československé, kteří jsou zaměstnáni ve službě mimo hranice republiky (zaměstnanců čsl. zastupitelských úřadů v cizině), t. 1595/VIII.

148, 26. VI. 1928; 4, VI.

odpov. t. 2095/XIII.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o vyplacení doplatků smluvním úředníkům ministerstva zemědělství nebo státní správy lesů a statků, t. 1595/IX.

148, 26. VI. 1928; 4, VI.

odpov. t. 1732/XXII.

158, 7. IX. 1928; 5, VI.

o nemocenském pojištění státních zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni ve službě mimo hranice republiky, t. 1595/X.

148, 26. VI. 1928; 4, VI.

o přeřazení obcí Petříkova a Chvalče u Trutnova do vyšší skupiny činovného státních zaměstnanců, t. 1595/XI.

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1999/XIV.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o přeřazení obce Č. Velenice do skupiny B činovného státních zaměstnanců, t. 1595/XVI.

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1999/XIV.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o poměrech četnických gážistů, přeložených do stavu uniformované stráže bezpečnostní, t. 1595/XVII.

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1887/VI.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

o přeřazení Ml. Boleslavi do skupiny B činovného státních zaměstnanců, t. 1652/XIV.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1999/XIV.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

o neutěšených poměrech státních zaměstnanců v Hirschenstandu, okres Nejdek, t. 1688/IX.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2123/XXI.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o poměrech civilních zaměstnanců-válečných invalidů u zemského vojenského velitelství v Bratislavě, t. 1688/XI.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2277/XVI.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

o uznání I. kancelářské neb zkoušky knihovní za rovnocennou zkoušce podúřednické, t. 1688/XII.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1957/VI.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o prominutí čekatelské doby podle odst. 5 § 99 platového zákona důstojníkům, jmenovaným po 8. VI. 1922 z rotmistrů z povolání, t. 1767/VI.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 2095/XVI.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

o drahotní výpomoci státním zaměstnancům aktivním i na odpočinku ve Velkém Brně pro zdražení všech životních potřeb při jubilejní výstavě soudobé kultury, t. 1767/VII.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 1978/XV.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o nespravedlivém zařazení důstojníků výkonné hospodářské a účetní služby, t. 1767/X.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 2095/XV.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

o přeřazení obce Čtyři Dvory u Č. Budějovic do skupiny B činovného, t. 1767/XVI.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

odpov. t. 1978/XVI.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o nesrovnalostech činovného železničních zaměstnanců ve stanici Hrušovany n. Jev.-Šanov, t. 1767/XVII.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

odpov. t. 2095/X.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o zařazení Starého Města n. Sněž. do vyšší skupiny míst činovného, t. 1788/V.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o přeřazení města Fryštátu do vyšší skupiny činovného, t. 1788/VI.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o počínání četnického nadporučíka Jiráska, velitele četnického oddělení v Humenném, t. 1788/IX.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 2095/VII.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o novém předpisu o dovolených četnictva, t. 1788/X.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 2095/IX.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o přeřazení lázní Bohdanče do skupiny míst B činovného státních zaměstnanců, t. 1815/XIV.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o přeřazení Chodova a Štěrbohol u Prahy do skupiny míst A činovného státních zaměstnanců, t. 1815/XV.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o přeřazení Dol. Kubína do skupiny míst C činovného státního zaměstnanců, t. 1815/XVI.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o přeřazení města Znojma do skupiny míst B činovného státních zaměstnanců, t. 1815/XVIII.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o přeřazení obcí Meziříčí v Čechách do skupiny míst C činovného státních zaměstnanců, t. 1815/XIX.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o přeřazení Kyšperka do skupiny míst C činovného státních zaměstnanců, t. 1815/XXIV.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o zařazení města Břeclavě do skupiny míst B činovného státních zaměstnanců, t. 1847/III.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o zařazení městyse Michálkovic do skupiny míst B činovného státních zaměstnanců, t. 1847/IV.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o přeřazení města Přerova na Moravě s okolními obcemi do skupiny míst B činovného stát. zaměstnanců, t. 1847/V.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o přeřazení města Kralup n. Vlt. do skupiny míst B činovného státních zaměstnanců, t. 1847/VII.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o přeřazení města Žatce od skupiny míst B činovného státních zaměstnanců, t. 1847/VIII.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o přeřazení města Loun do skupiny míst B činovného státních zaměstnanců, t. 1847/IX.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o přeřazení obce Sázava-Černé Budy do skupiny míst C činovného státních zaměstnanců, t. 1847/XIX.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o zařazení obce Rossbachu do skupiny míst B činovného státních zaměstnanců, t. 1847/XXVII.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o nesrovnalostech při započítání vojenské služby, vzniklých u státních zaměstnanců, t. 1863/XIV.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2123/VIII.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o přeřazení obce Tršnice do vyšší skupiny míst činovného státních zaměstnanců, t. 1964/III.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/XXI.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o zabavení románu "Huláni a kavalíři", vydaného spisovatelem J. V. Rosůlkem v Pardubicích, nákladem a tiskem firmy Jos. R. Vilímek v Praze, t. 1964/IV.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2123/XXIII.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o stanovení definitivního nájemného ve státních domech č. 2 a 4 ve Zborovské ul. v Brně, t. 1964/V.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2255/XXII.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

že ministerstvo železnic neuznává vysvědčení o zkouškách z učiva občanské školy, vykonaných po absolvování večerních kursů Ústřední školy dělnické v Praze, t. 1964/VI.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2193/VIII.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o přeřazení Petrovic u Bohumína do skupiny míst B činovného, t. 1964/VII.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/XXI.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o ubytování státních zaměstnanců v Petrovicích u Bohumína, t. 1964/VIII.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

o poskytnutí hraničního přídavku státním a železničním zaměstnancům na Těšínsku, t. 1694/IX.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2255/XXVII.

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

o přeřazení města Dubé do vyšší skupiny činovného, t. 1964/X.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/XXI.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o přeřazení města Chodova u Karlových Varů do vyšší skupiny míst činovného, t. 1964/XI.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/XXI.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o přeřazení obce Lužné do vyšší skupiny míst činovného, t. 1993/XVIII.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2205/IV.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o zvýšení činží ve státních domech obytných, t. 1993/XIX.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

o přeřazení Modřan do vyšší skupiny míst činovného státních zaměstnanců, t. 1993/XX.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2205/IV.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o přeřazení obce Neštěmic do vyšší skupiny míst činovného státních zaměstnanců, t. 1993/XXI.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2205/IV.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o přeřadění Moldavy v Čechách do vyšší skupiny míst činovného státních zaměstnanců, t. 1993/XXII.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2205/IV.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o zřízení automobilní trati Brandýs n. L.-Mstětice-Klánovice-Říčany,

t. 2025/III.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

o slovenské výhodě učitelstva, t. 2025/IV.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

o poměrech u oddělení pohraniční finanční stráže v Šátoroši u Lučence, t. 2025/VI.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2277/XIX.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

o křivdách učiněných úředníkům, bývalým certifikatistům, t. 2025/VIII.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2205/VIII.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o přeřazení obce Stránčič do vyšší skupiny míst činovného, t. 2161/I.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

o přeřazení města Tábora do skupiny míst B činovného státních zaměstnanců, t. 2161/III.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

že se neprovádí povyšování četnictva na uprázdněná systemisovaná místa, t. 2161/V.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o obmezení poštovní dopravy v době abnormálních mrazů, t. 2161/VI.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o nedostatku bytů pro státní zaměstnance v Lanškrouně, t. 2161/VII.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o přeřazení obce Planá n. Lužnicí do skupiny míst C činovného státních zaměstnanců, t. 2161/VIII.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o zařadění města Kolína n. L. do skupiny míst B stát. zaměstnanců, t. 2181/III.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

o strážním přídavku finanční stráže, t. 2181/V.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

o dovolené na zotavenou zřízeneckého personálu poštovního, t. 2181/VI.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

o příbytečném finanční stráže pohraniční, t. 2181/VII.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

o nezákonném zařazení obce Bochov u Karl. Varů do skupiny míst B činovného státních zaměstnanců, t. 2181/IX.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

o nespravedlivém zařazení důstojníků výkonné hospodářské a účetní služby, t. 2206/X.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

o přeřazení obce Všetat do vyšší skupiny míst činovného státních zaměstnanců, t. 2206/XI.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

o sebevraždě četnického strážmistra Gustava Studenovského z Mirovic, t. 2206/XVIII.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

o vyložení seznamů daně důchodové a výdělkové podle § 329 zákona o přímých daních č. 76 Sb. z. z r. 1927, t. 2206/XIX.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

o sdělení zvýšeného nákladu na úpravu platů státních zaměstnanců a učitelů, vzniklého provedením zákonů ze dne 24. VI. 1926, č. 103 a 104 Sb. z., t. 2313/II.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

o kritické situaci českých státních zaměstnanců v národnostně smíšených místech, t. 2313/VII.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

Dotazy:

v záležitosti cestmistra-čekatele Josefa Noska ve Svaljavě.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

o vyplacení diet učiteli Janu Mixovi v Brandýse n. Lab.,

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

o nesprávném postupu školského referátu v Užhorodě vůči učiteli Josefu Kasardovi z Užoku.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o poměrech ve státním lomu v Šatoroši u Lučence.

44, 19. X. 1926; 79, III.

o nepřístojnosti u krajského soudu v Trenčíně,

44, 19. X. 1926; 79, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

že se v železniční službě pomíjejí absolventi odboru pro strojní inženýrství na vysoké škole technické, mající jednu státní zkoušku.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o poškození Vavřince Würstla, dozorce tabákové továrny v Č. Budějovicích.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o soustavném poškozování Karla Kalaše, celního asistenta v Dubovince (Kiralyháza).

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 79, 4. V. 1927; 953, IV,

o chování kontrolora pohraniční finanční stráže Karla Krále v Jalovém Dvoře u Tachova.

66, 22. III. 1927; 188, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 8, V.

o pensionování civilního geometra Ant. Čapka v Hradci Král.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

odpov. 133, 13. III. 1928; 6, VI.

o válečném invalidovi Jar. Novotném z Pardubic.

132, 24. I. 1928; 3, V.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

o peněžitých srážkách četnickým gážistům, odcházejícím na odpočinek za opotřebování četnické služební výzbroje.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 183, 15. II. 1929; 3, VII.

o porušení ustanovení zákona ze dne 23. V. 1919, č. 282 Sb. z., ze dne 30. XII. 1920, č. 12 Sb. z., při ustanovení Antonína Žáka v Netolicích berním vykonavatelem.

203, 11. VI. 1929; 4, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zem. tr. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. zák.)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla; vyřízení odloženo

41, 25. VI. 1926; 2659, II.

zem. tr. s. v Praze (přestupek podle § 4 zákona o útisku ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z. a přestupek § 2, § 14 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zpr. t. 1307; zprav. V. Košek;

nevydán 131, 10. II. 1928; 49, V.ISP (příhlásit)