Josef Čermák

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČERMÁK Josef

IX. voleb. kraj

K, mk

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. - soc.-pol., zásob. a živn.

Přestal býti členem klubu poslanců Komunistické strany v Československu.

183, 15. II. 1929; 3, VII.

Návrhy:

na úpravu služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitků civilních a vojenských státních zaměstnanců, t. 25.

7, 16. II. 1926; 264, I.

na zrušení t. zv. restrikčního zákona, t. 47.

7, 16. II. 1926; 264, I.

na poskytnutí dostatečné a bezodkladné pomoci obyvatelstvu, postiženému živelními pohromami na Českobudějovicku, Kaplicku a Krumlovsku, t. 1059.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

57 pozměň., 14 event. a 4 doplň. návrhy k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333).

34, 17. VI. 1926; 2106-2126, II.

8 pozměň., 3 event. a. 1 doplň. návrh k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) k §§ 1-3, 5, 6, 8, 9 a 11.

131, 10. II. 1928; 19-21, V.

na zřízení 31členného výboru státně-zaměstnaneckého.

11, 25. II. 1926; 507, I.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448), týkající se vydání novely k zákonům o platech zaměstnanců.

131, 10. II. 1928; 29, V.

8 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 110-119, VII.

Řeč v rozpravě:

o odůvodnění projednání vlastního návrhu t. 47 (zrušení restrikčního zákona) řízením zkráceným podle § 55 jedn. ř.

9, 18. II. 1926; 343, I.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 1995, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 949, III.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

129, 8. II. 1928; 53, V.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 6. IX. 1928 o zvýšení ceny cukru; obírá se otázkou státně zaměstnaneckou.

158, 7. IX. 1928; 45, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 92, VII.

o zákonu, kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodu války pro nastoupení a provozování živností (t. 1838); mluví o poměrech ve státních úřadech a podnicích.

175, 9. XI. 1928; 19, VII.

Interpelace:

o rozpuštění důvěrné schůze železničářů v Michli, t. 930/VI.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1212/XVI.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o persekuci dvou železničních zaměstnanců, kteří odhalili nemravnosti četníků v pohraniční stanici Čes. Velenicích, t. 1863/XX.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2255/V.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

Dotazy:

o případu Emila Waltera, topírenského dělníka v Chomutově.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488, 491 a 493 tr. z., spáchaný články v časopise "Jihočeský Dělník" ze dne 26. VIII. 1924 a 11. XI. 1924 proti Josefu Házovi).

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 274; zprav. K. Riedl;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 299-300, III.

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přečin bezpečnosti cti podle § 491 a § 493 tr. z., jehož se dopustil článkem "Poměry dělnictva státních lesů", uveřejněným v časopise "Jihočeský Dělník" dne 12. I. 1926, proti Janu Talknerovi).

19, 6. V. 1926; 1104, II.

zpr. t. 688; zprav. V. Votruba;

vydán: 57, 10. XII. 1926; 1378, III.

okres. s. ve Strakonicích (přestupek podle § 2, § 19 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z. (uspořádání schůze bez povolení 29. III. 1926 a 2. IV. 1926 ve Strakonicích).

27, 8. VI. 1926; 1355, II.

zpr. t. 902; zprav. A. Kříž;

nevydán 115, 6. XII. 1927; 3, V.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 3 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, ř. z.).

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

zpr. t. 1270; zprav. V. Votruba;

nevydán 129, 8. II. 1928; 57-8, V.

kraj. s. v Č. Budějovicích (přečiny podle §§ 279, 283, 284 tr. z. a přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího).

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1333; zprav. V. Košek;

nevydán 139, 23. III. 1928; 43, VI.

Volán k pořádku:

54, 26. XI. 1926; 949, III.

90, 27. VI. 1927; 1853, IV.ISP (příhlásit)