Vojta Beneš

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1951

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BENEŠ Vojta

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. im. - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. a zahr.

Návrhy:

ohledně pomoci obci Zvíkovci na okrese zbirožském, postižené živelními pohromami, t. 186.

14, 12. III. 1926; 825, I.

aby z vládních prostředků poskytnuta byla obcím a obyvatelům okresu sušického, postiženým krupobitím dne 24. t. m. nutná podpora, t. 529.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

na bezodkladné provedení ošacovací a vyživovací akce školou povinných dětí nezaměstnaného dělnictva, t. 629.

46, 11. XI. 1926; 238, III.

na bezodkladné provedení ošacovací a vyživovací akce školou povinných dětí nezaměstnaného nebo zvláště hospodářsky slabého dělnictva, zejména v krajích menšinových, t. 1347.

116, 13. XII. 1927; 7, V.

na přeřadění města Blovic (Plzeňsko) do C skupiny činovného státních a veřejných zaměstnanců, t. 2385.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k §§ 7 a 13.

34, 17. VI. 1926; 2131/2, II.

2 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2358/60, II.

pozměň. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1927 (t. 670), skup. I., kapit. 10.

55, 27. XI. 1926; 1096, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007) k § 4.

82, 10. V. 1927; 1533, IV.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

197, 3. V. 1929; 19/20, VIII.

Resoluce:

1 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelů (t. 334), týkající se přiznání výchovného učitelkám.

34, 17. VI. 1926; 2139, II.

2 resol. k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), týkající se rozluky církve od státu a katolických náboženských obcí.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), týkající se zřízení odborné komise pro vypracování úsporných a vhodných plánů k stavbě moderních škol.

82, 10. V. 1927; 1539, IV.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 524 (zákon o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze).

194, 25. IV. 1929; 16, VIII.

doslov 195, 26. IV. 1929; 22, VIII.

vyjádření o resol. 196, 2. V. 1929; 43, VIII.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335)

34, 17. VI. 1926; 2062, II.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. a 7. V. 1927; 1318, IV.

o prodloužení lhůty při osnově zákona o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 1452); obírá se poměry mezi legionáři a záležitostmi osobními.

156, 14. VII. 1928; 9, VI.

o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

196, 2. V. 1929; 35, VIII.

Interpelace:

o vyučování cizím jazykům na veřejných školách národních, najmě občanských, t. 92/XII.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 214/XXV.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o placení školních přirážek místním školním radám, t. 92/XIII.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 725/VI.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

o nezákonném vypsání konkursu na měšťanské škole chlapecké v Králové Dvoře n. Labem, t. 1337/VII.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1494/VII. 

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o výrocích odbor. přednosty Mlčocha v ministerstvu školství a národní osvěty, t. 1407/XII.

125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 2193/XI.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o invalidních rentách čsl. legionářů-invalidů ve Spojených státech amerických, t. 1595/I.

148, 26. VI. 1928; 4, VI.

odpov. t. 1887/XII.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o používání pragmatiky státního učitelstva na učitelstvo nár. škol, t. 1615/II.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1887/X.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

o mimokonkursním obsazení místa řídícího učitele v Čelákovicích, školní okres Brandýs n. L., a místa řídícího učitele v Pátku, školní okres Poděbrady, t. 1623/XVIII.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2033/VIII.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o neoprávněném nátlaku a překročení úřední kompetence předsedou okresního školního výboru v Rokycanech, dr Kumpfem, t. 1688/XIV.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2193/II.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

o úpravě služebních poměrů státních zaměstnanců-invalidů, t. 1688/XIX.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2123/IV.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o započítávání presenční služby vojenské do služebního a platového postupu učitelů národních škol, t. 1993/XVII.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

odpov. t. 2277/VII.

207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

o zástupcích školy v místní školní radě v Čepicích, t. 2278/X.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

že učitelský spolek "Komenský" v Kroměříži byl magistrátem v Kroměříži napomenut pro účast na vzdělávací přednášce o rozluce církví od státu.

7, 16. II. 1926; 261, I.

podle § 70 jedn. ř. o nezodpověděných interpelacích a dotazech, vznesených jednak na předsedu vlády, jednak na jednotlivé ministry za trvání této posl. sněmovny od r. 1925.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

odpov. předs. posl. sněm.

195, 26. IV. 1929; 26, VIII.ISP (příhlásit)