František Bayer

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BAYER František

XIV. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. in. - soc.-pol. - zdrav. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 51, VII.

Interpelace:

o opatření proti rakovině bramborů, t. 215/XVI.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

Dotazy:

o odkladu stavby nutně potřebné budovy pro státní obecnou školu v Šenově u Nov. Jičína.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o pomoci živelními pohromami postiženým okresům Vsetínu, Val. Meziříčí, Rožnovu, Novému Jičínu a Příboru.

36, 19. VI. 1926; 2275, II.

o revisi rent válečných poškozenců.

50, 22. XI. 1926; 433, III.

odpov. 68, 23. III. 1927; 230, IV.

o rychlé nouzové pomoci obcím a obyvatelům okresu opavského, hlučínského a částí na severní Moravě.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 8, V.

o prodeji odběrných knížek na tabák Ústředním spolkem trafikantů v Praze.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 148, 26. VI. 1928; 3, VI.

o pokutách ukládaných mlynářům za dovezenou kukuřici, spotřebovanou k účelům neprůmyslovým.

185, 28. II. 1929; 6, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

o šikanování poplatníků důchodkovým kontrolním úřadem v N. Jičíně.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.ISP (příhlásit)