Hans Bartel

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BARTEL Hans

XII. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a zdrav.

Návrhy:

aby byla zřízena německá babická škola, t. 319.

24, 27. V. 1926; 1285, II.

na poskytnutí podpory obcím Velké Losiny, Rapotín, Nové Losiny, Německý Bohdíkov, Nová Ves, Pekařov, Bukovice, Potůčník, Josefsthal atd. těžce postiženým živelními pohromami, t. 1092.

88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

aby obcím soud. okresu staroměstského, těžce poškozeným bouří, byla poskytnuta vydatná pomoc, t. 1809.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

Řeč v rozpravě:

o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175).

15, 16. III. 1926; 924, I.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. fin., o prohlášení min. financí dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 23, VII.

o zákonu o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955).

180, 19. XII. 1928; 30. VII.

Interpelace:

o prominutí dluhu z lombardu válečných půjček, t. 125/VI.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 564/XVIII.

43, 15. X. 1926; 36, III.

aby byla přeložena prachárna v Šumperku, t. 249/VIII.

23, 26. V. 1296; 1254, II.

odpov. t. 442/XXX.

43, 15. X. 1926; 34, III.

Dotazy:

o zamýšleném zrušení poštovního úřadu ve Staré Vsi.

21, 18. V. 1926; 1221, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

aby byly zřízeny německé kursy pro německé porodní asistentky.

36, 19. VI. 1926; 2275, II.

odpov. 44, 19. X. 1926; 80, III.

o výplatě úroků z odškodňovacích dluhopisů.

41, 25. VI. 1926; 2660, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

Žádost ve věcech imunity:

okresního soudu v Děčíně (přestupek podle § 312 tr. z.).

43, 15. X. 1926; 44, III.

zpr. t. 825; zprav. dr Daněk;

nevydán 98, 12. VII. 1927; 2515/6, IV.

okres. soudu v Děčíně (přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 20, V.

žádost odvolána 104, 23. XI. 1927; 14, V.ISP (příhlásit)