Eugen de Witte

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

de WITTE Eugen

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. br. - im. - kult. - rozp. - ústav.-práv. - zásob. a zdrav.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759) k čl. I.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

Resoluce:

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759), stran prodloužení lhůty k přihláškám.

57, 10. XII. 1926; 1352, III.

k osnově zákona, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862), stran zrušení daně z cukru.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

Řeč v rozpravě:

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (t. 16); činí prohlášení jménem strany DSD o postupu policie v Karlových Varech.

12, 4. III. 1926; 543, I.

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem ze dne 30. X. 1925 (t. 245), v níž obírá se hospodářskou politikou státu, hlavně otázkou zemědělských cel a stavebního ruchu.

20, 7. V. 1926; 1192, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429)

36, 19. VI. 1926; 2326, II.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759)

57, 10. XII. 1926; 1325, III.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

91, 28. VI. 1927; 1941, IV.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje ustanovení §§ 185, 221, 233 a 245 obecného horního zákona ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z. (t. 1172)

102, 25. X. 1927; 25, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 32, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze dne 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí dne 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 92, VII.

o zákonu, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862)

174, 8. XI. 1928; 65, VII.

o prohlášení předs. vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za rok 1927 (t. 1998).

183, 15. II. 1929; 4, VII.

Interpelace:

naléhavá, aby prodlouženy byly lhůty, v nichž mají býti předloženy obecní rozpočty, t. 1243.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

odpov. t. 1288.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, o stavu jednání československé vlády s Vatikánem, t. 1444.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1467.

130, 9. II. 1928; 66, V.

o zabavení plakátů spolku bývalých válečných zajatců, t. 663/XII.

53, 25. XI. 1926; 842, III.

odpov. t. 808/XIV.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o zvláštní činnosti státní policie v německých městech republiky, t. 776/XI.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

odpov. t. 1003/VI.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

o zabavení karlovarského časop. "Volkswille" ze dne 24. II. 1927, t. 955/VI.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1217/XIII.

102, 25. X. 1927; 16, V.

že chebské okr. finanční ředitelství porušilo zákon o nedělním klidu, t. 1205/VIII.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1481/XII.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o vybudování přehrady v údolí Teplé v Karlových Varech, t. 1205/X.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1408/XVI.

125, 26. I. 1928; 4, V.

o neslýchaném jednání orgánů státní policie a četnictva, t. 1615/XV.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1978/VIII.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o propagační činnosti pro lázeňská místa a o železničním spojení lázeňských míst s cizinou, t. 1890/IV.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2201/XVI.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil na schůzi dne 14. III. 1926 na Střelnici).

43, 15. X. 1926; 41, III.

žád. odvolána 102, 25. X. 1927; 20, V.

Volán k pořádku:

7, 16. II. 1926; 280, I.

28, 9. VI. 1926; 1414, II.

53, 25. XI. 1926; 811, III.

137, 20. III. 1928; 34, VI.ISP (příhlásit)