Ján Zeman

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZEMAN Ján

XVII. voleb. kraj

REP

Nastoupil za zemřelého dr Blaho Pavla.

Volba verifikována 133, 13. III. 1928; 4, VI.

Slib vykonal 116, 13. XII. 1927; 4, V.

Byl členem výb. inkompatib. - kult. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zdrav. a živn.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 17, V.

o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

196, 2. V. 1929; 24, VIII.ISP (příhlásit)