Antonín Zápotocký

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZÁPOTOCKÝ Antonín

I B. voleb. kraj.

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) a vyšetř.

Návrhy:

66 pozměňov. a 126 event. pozměňov. návrhů k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360) k čl. IV, V, VI, VIII a IX.

30, 11. VI. 1926; 1745-51, 1775-79, II.

podle § 46, odst. 2 jedn. řádu, aby se ministři vnitra a sociální péče dostavili do schůze poslanecké sněmovny, v níž bude tento návrh usnesen, a podali zprávu, jaká opatření chtějí učiniti k zamezení stále se opakujících katastrof na novostavbách v Praze a v jiných městech.

144, 15. VI. 1928; 5, VI.

aby se ministr vnitra dostavil do schůze poslanecké sněmovny, v níž bude tento návrh odhlasován, a podal zprávu, jaká opatření učinil ve věci surového řádění policie vůči účastníkům pohřbu obětí poříčské katastrofy dne 16. X. t. r.

166, 19. X. 1928; 3, VII.

Řeč v rozpravě:

o povolení užíti dluhopisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a pod. kapitálů (t. 246).

21, 18. V. 1926; 1227, II.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335)

33, 16. VI. 1926; 1913, II.

o imun. J. Haruse, B. Jílka, J. Knejzlíka, K. Kreibicha, E. Šafranko, J. Dědiče, G. Elstnera, dr Franke, K. Haiblicka, J. Hakena, Č. Hrušky, G. Kollárikové, M. Kršiaka, L. Landové-Štychové, J. Majora, V. Mikulíčka, A. Můni, J. Netolického, A. Neuratha, J. Štětky, F. Zeminové, H. Bergmanna, V. Bolena, M. Čulena, E. Hirschla, J. Lance a N.

Sedorjaka (t. 520 a 523)

41, 25. VI. 1926; 2648, II.

o změně § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu poslanecké sněmovny NSRČ (t. 789).

59, 16. XII. 1926; 1529, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

108, 28. XI. 1927; 22, V.

o zákonu o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (t. 1528); mluví o stavebních neštěstích na pražských stavbách.

142, 14. VI. 1928; 21, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí dne 9. X. 1928.

165, 18. X. 1928; 64, VII.

o témž předmětu ve skupině finanční; obírá se současnou politickou situací.

171, 26. X. 1928; 48, VII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

205, 13. VI. 1929; 21, VIII.

Prohlášení:

jménem strany komunistické o imunitní záležitosti M. Kubicsko (t. 973)

75, 26. IV. 1927; 694, IV.

Interpelace:

naléhavá, o nepořádcích v Ústředních elektrárnách v Ervěnicích, t. 653.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

odpov. t. 800/IV.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

naléhavá, o událostech v Hrusovanech a v Božicích na Moravě, t. 601.

81, 6. V. 1927; 1338, IV.

odpov. t. 1011.

82, 10. V. 1927; 1557, IV.

naléhavá, o konfiskaci časopisů "Rovnost" v Brně a "Rudé Právo" v Praze, t. 1001.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

odpov. t. 1021.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

naléhavá, o konfiskaci deníku "Rudé Právo" v Praze, t. 1019.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. t. 1169.

98, 12. VII. 1927; 2518, IV.

o konfiskaci Ústředního deníku komunistické strany v Československu "Rudého Práva" v Praze, t. 1198/II.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1280/III.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

o konfiskaci deníků komunistické strany "Rudé Právo" v Praze a "Rovnost" v Brně, t. 1198/XI.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1280/II.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

Dotazy:

předsedovi poslanecké sněmovny o porušení imunity dr Gáti.

19, 6. V. 1926; 1138, II.

odpov. místopředsedy J. Slavíčka

23, 26. V. 1926; 1266, II.

podle § 70 jednacího řádu, proč dosud nebyla ve sněmovně rozdána jeho naléhavá interpelace o nepořádcích v Ústředních elektrárnách v Ervěnicích a jaký zájem má předsednictvo sněmovny, aby rozdám této interpelace bylo zdržováno.

62, 15. II. 1927; 1665, III.

odpov. předsedy poslanecké sněmovny

62, 15. II. 1927; 1665, III.

Žádost ve věcech imunity:

zem. tr. s. v Praze (přečin podle §u 303 trest. zák., spáchaný výrokem na schůzi dne 11. XII. 1925 ve Slaném)

12, 4. III. 1926; 536, I.

zpr. t. 275; zprav. J. Tůma;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 300, III.

zem. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

43, 15. X. 1926; 42, III.

zpr. t. 879; zprav. K. Riedl;

nevydán 99, 12. VII. 1927; 2583-84, IV.

zem. tr. s. v Praze (přečin podle §u 303 tr. zák., jehož se dopustil dne 11. XII. 1925 na schůzi ve Slaném)

43, 15. X. 1926; 44, III.

okr. s. v Praze-Karlíně (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího)

95, 7. VII. 1927; 2370, IV.

zpr. t. 1315; zprav. V. Košek;

nevydán 136, 16. III. 1928; 115, VI.

zem. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1316; zprav. dr Daněk;

nevydán 136, 16. III. 1928; 115-16, VI.

okr. s. na Žižkově (přestupek podle §§ 3, 19 zák. shromažďovacího)

114, 6. XII. 1927; 5, V.

zpr. t. 1662; zprav. V. Košek;

nevydán 184, 26. II. 1929; 31, VII.

okr. s. ve Strakonicích (přestupek podle §§ 487 event. 488 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863)

125, 26. I. 1928; 5, V.

okr. s. na Kladně (přestupek podle §§ 3, 19 zák. ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1908; zprav. dr Ravasz;

nevydán 192, 20. III. 1929; 58, VIII.

okr. s. v Karlíně (přestupek podle §§ 2, 19 zák. shromažďovacího)

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

zpr. t. 2150; zprav. V. Košek;

nevydán 196, 2. V. 1929; 46, VIII.

zem. tr. s. v Praze (přečin podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 1 a 2 zákona č. 309/1921 Sb. z.).

185, 28. II. 1929; 7, VII.

Volán k pořádku:

21, 18. V. 1926; 1227, II.

59, 16. XII. 1926; 1529, III.ISP (příhlásit)