JUDr. Lev Winter

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1935

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WINTER Lev, dr.

VI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. br. - in. - soc.-pol. - ústav.-práv. a zahr.

Jmenován ministrem sociální péče a správcem ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu správce ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 5. I. 1926.

7, 16. II. 1926; 258, I.

Zproštěn úřadu ministra sociální péče 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Návrhy:

na vydání zákona o vybírání daně z příjmu úrokového, t. 252.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

týkající se ratifikace úmluv, schválených Mezinárodními konferencemi práce, t. 1158.

98, 12. VII. 1927; 2504, IV.

na změnu zákona o sociálním pojištění (č. 221 Sb. z. z r. 1924), t. 1237.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

6 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o potulných cikánech (t. 1167) k §§ 1, 3, 6, 8, 12, 20.

101, 14. VII. 1927; 2667-70, IV.

75 pozměňov. a event. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

164, 21. IX. 1928; 93-143, VI.

75 pozměňov. a event. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845)

173, 7. XI. 1928; 62-87, VII.

10 pozměňov. a event. návrhů k osnově zákona o státních starobních podporách (t. 2000)

186, 1. III. 1929; 25-8, VII.

8 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316)

208, 19. VI. 1929; 3-7, VIII.

37 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317)

208, 19. VI. 1929; 7-15, VIII.

aby se přes osnovu zákona, jímž se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 788) přešlo k pořadu.

59, 16. XII. 1926; 1501, III.

na sčítání hlasů při hlasování o návrzích B. Bradáče a druhů k §§ 12 a 95 původního zákona, S. Tauba a soudr. k §§ 93 a 122 původního zákona a dr Wintra a soudr. k §§ 106 a 122 původního zákona při projednávání novely k sociálnímu pojištění t. 1777.

164, 21. IX. 1928; 147, VI.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 788).

59, 16. XII. 1926; 1478, III.

o imunit. záležitosti J. Haruse (t. 730); kritisuje imunit. praksi v posl. sněm.

98, 12. VII. 1927; 2511, IV.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení ministra financí dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 29, V.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

162, 19. IX. 1928; 13, VI.

o zákonu o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524); mluví o jmenování do Ústřední sociální pojišťovny.

194, 25. IV. 1929; 23, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o sociálním zabezpečení osob přestárlých, t. 1240.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

odpov. t. 1293.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, o podloudném pašování zbraní do Maďarska, t. 1420.

124, 25. I. 1928; 55, V.

odpov. t. 1431.

124, 25. I. 1928; 55, V.

naléhavá, o jmenování představenstev a dozorčích výborů nemocenských pojišťoven, t. 2190.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

odpov. t. 2285.

201, 6. VI. 1929; 4, VIII.ISP (příhlásit)