Josefine Weber

Narozena: v roce 1868

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WEBER Josefine

VII. voleb. kraj.

DN

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byla členem výb. inkompatib. (náhr.).

Resoluce:

4 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. III., stran německého kursu pro porodní asistentky na Slovensku, péče o tuberkulosní, stravování hladovících obyvatelů brodeckého jazykového ostrova a rozdělování obnosů na sociální péči v obcích dle jazykového klíče.

55, 27. XI. 1926; 1122, III.

1 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260) stran rozdělování peněz na sociální péči podle klíče obyvatelstva.

112, 2. XII. 1927; 149, V.

2 resol. k osnově zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (t. 1699) stran rozšíření úrazového pojištění na porodní asistentky a zřízení podpůrného fondu pro nemajetné porodní asistentky, aby se mohly zúčastnit opakovacích kursů.

174, 8. XI. 1928; 50, VII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 48, V.

o zákonu o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porod. pomocnic) (t. 1699)

174, 8. XI. 1928; 30, VII.

o zákonu, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862)

174, 8. XI. 1928; 53, VII.

Interpelace:

že vidnavské četnictvo rušilo zábavní večer, t. 1163/V.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1456/XIII.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o zrušení německé školní expositury v Grünu, patřící k obecné škole v Lobzech (okres falknovský), t. 1548/IX.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

Žádost ve věcech imunity:

zem. tr. s. v Praze (přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustila výroky na schůzi dne 18. II. 1926 v Praze)

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 651; zprav. K. Riedl;

nevydána 62, 15. II. 1927; 1664, III.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný letákem "Eine völkische Einheitsfront" ohne "Völkische" ca Křepek)

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 652; zprav. inž. Hrdina;

vydána: 48, 18. XI. 1926; 331, III.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustila na schůzi dne 28. II. 1926 v Aši)

21, 18. V. 1926; 1224, II.

žád. odvolána 88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

kraj. s. v Liberci (přečiny podle § 11, č. 2 a § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

182, 14. II. 1929; 11, VII.

Volána k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 43, I.ISP (příhlásit)