Václav Vomela

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VOMELA Václav

IV. voleb. kraj

REP

Nastoupil za zemřelého Doležala Václava.

Slib vykonal 176, 13. XII. 1928; 4, VII.

Byl členem výb. br. - im. - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zásob. a zdrav.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 2271 (zákon, kterým se provádí třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. VI. 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách).

206, 14. VI. 1929; 28, VIII.

rozp. výb. zpr. t. 2272 (třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. VI. 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách (č. 60/1926 Sb. z.), podepsaný v Praze dne 27. XI. 1928).

206, 14. VI. 1929; 31, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

205, 13. VI. 1929; 35, VIII.ISP (příhlásit)