Dr.h.c. Augustin Vološin, Msgre.

Narozen: v roce 1874

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VOLOŠIN Augustin

XXII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - soc.-pol. a ústav.-práv.

Návrhy:

na udělení mimořádné státní výpomoci zemědělcům těchto obcí na Podkarpatské Rusi: Komarovce, Seredné, Solotvina, Derenovka, Čertyž, Hluboká, Lazy, Dubrovka a Volkovoje, poškozeným krupobitím, t. 1671.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (t. 16) k § 1.

12, 4. III. 1926; 560, I.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran zrušení kobliny a rokoviny.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

Řeč v rozpravě:

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (t. 16).

12, 4. III. 1926; 554, I.

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

15, 16. III. 1926; 862, I.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 832, III.

o stát. rozpočtu na r. 1929 (t. 1813) skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 106, VII.

Věcná poznámka:

osobní poznámka, v níž zabývá se vývody posl. Kurťaka za rozpravy o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

15, 16. III. 1926; 883, I.

Interpelace:

o církevních poměrech na Podkarpatské Rusi, t. 528/I.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 1732/XX.

158, 7. IX. 1928; 5, VI.

Dotazy:

o jazykovém nařízení ze dne 3. II. 1926.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 33, 16. VI. 1926; 1855, II.

o působnosti dr Aloise Pinty, zdravotního referenta Podkarp. Rusi.

19, 6. V. 1926; 1095, II.

ve věci praporu autonomní Podkarpatské Rusi.

43, 15. X. 1926; 28, III.

ve věci určení slovensko - rusínských hranic.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1591, III.

o nepořádném úřadování u veřejného notářského úřadu v Užhorodě.

54, 26. XI. 1926; 1009, III.

odpov. 79, 4. V. 1927; 953, IV.

o urážlivém opomíjení hymny Rusínů na Podkarpatské Rusi při vojenských slavnostech.

56, 9. XII. 1926; 1227, III.

o užívání lesa obce Sasfalovo a Čorny Ardov (Podkarpat. Rus, okr. Sevľuš), který leží v Rumunsku.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

ve věci pozemkových knih obcí bývalého obvodu Halmei (Halmín) na Podkarpatské Rusi.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

že pozemkové knihy býv. soudního okresu šátoralja-újhelského mělo by Maďarsko odevzdati Československu.

125, 26. I. 1928; 3, V.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 4, VI.

o nařízení ministerstva školství a národní osvěty ze dne 6. X. 1927, č. 117113, o místním platu státních učitelů na církevních školách.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 5, VI.

o poskytnutí náhrady duchovním a kantorům na Podkarpatské Rusi a na Slovensku za koblinu zrušenou zákonem č. 290/1920 Sb. z.

129, 8. II. 1928; 5, V.

odpov. 155, 14. VII. 1928; 4, VI.

o platu a zaopatřovacích požitcích (pensích) technických župních úředníků na Podkarpatské Rusi.

129, 8. II. 1928; 5, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

ve věci ochrany vinařství na Slovensku a v Podkarp. Rusi.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o užívání rusínského jazyka u soudů.

141, 13. VI. 1928; 3, VI.

o užívání rusínského jazyka.

145, 21. VI. 1928; 4, VI.

v záležitosti náhrady internováním poškozených.

157, 6. IX. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o státní podpoře užhorodského "Ruského divadla".

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o kvalifikaci kandidátů řecko-katolických učitelských ústavů v Užhorodě a Prešově i pro školy se slovenským vyučovacím jazykem.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o vyzývavém chování presidenta Podkarpatské Rusi Ant. Rozsypala na prvé schůzi zemského zastupitelstva.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o zneužívání poloúředního tisku na Podkarpatské Rusi.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

ve věci rusínských národních odznaků (barev).

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o vdovském důchodu Marii Holodňakové, vdovy po invalidovi v Novoselici.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o výslužném učitele v. v. Petra Bokšaje.

184, 26. II. 1929; 34, VII.

o nespravedlivém přeložení učitele Fedora Šimanovského z Užhorodu na venkov.

189, 8. III. 1929; 4, VII.

že zemský úřad Podkarpatské Rusi podal nesprávné informace k odpovědi č. D 1328/II ze dne 11. IV. 1929.

206, 14. VI. 1929; 5, VIII.

o vykonávání vládního dozoru nad církevními školami.

206, 14. VI. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Užhorodě (přečin utrhání na cti soudce podle §§ 1, 3, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

43, 15. X. 1926; 45, III.

žád. odvolána 104, 23. XI. 1927; 14, V.

soud. stol. v Užhorodě (přečin ublížení na cti podle § 2, § 3, odst. II, č. 1 a § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914).

140, 12. VI. 1928; 19, VI.ISP (příhlásit)